วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ... P1. : About arrhythmia

March. 6, 2014

Ar.rhyth.mia (เอ. รีท. เมีย)...
เราหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของคลื่นกระแสไฟฟ้า
ในกล้ามเนื้อของหัวใจ ซึ่งอาจเกิดเร็วเกินไป, หรือช้าเกินไป,
หรือเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอ ...เป็นเหตุให้หัวใจเต้นเร็วเกิน,
เต้นช้าเกิน, หรือ เต้นไม่สม่ำเสมอ

การเต้นของหัวใจ หมายถึงการบีบเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่หัวใจไม่สามารถเต้น (บีบตัว)
ได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้การปั้มเลือดได้อย่างไม่มีประสิ่ทธิภาพ
เป็นเหตุให้ปอด, สมอง, และอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้เป็น
ปกติ และอาจ “ชัทดาวน์” หรือถูกทำลายได้

หัวใจเต้นผิดปกติมี่ได้หลายแบบ (Types of Arrhythmia)

 Atrial Fibrillation = หัวใจห้องบนเต้น (บีบตัว) ไม่สม่ำเสมอ
 Bradycardia = อัตราการเต้นของหัวใจช้า
 Tachycardia = อัตราการเต้นของหัวใจเร็วเกินไป
 Ventricular Fibrillation = การเต้น หรือการบีบตัวของหัวใจ
ห้องล่างผิดปกติไป
 Conduction Disorders = หมายถึงภาวะการเต้นของหัวใจไม่
สามารถเต้นได้อย่างสม่ำเสมอ
 Premature contraction = หัวใจเต้น หรือเกิดการบีบตัวเร็วไป
 Other Rhytm Disorders

หัวใจของคนปกติ มีขนาดโตกว่ากำปั้นของตัวเองเล็กน้อย   เป็นกล้ามเนื้อ
ที่มีความแข็งแรงมาก   ทำหน้าที่ปั้มเลือดผ่านระบบการไหลเวียนของเลือดสู่
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตลอดชีวิต:

 ในแต่ละวัน  หัวใจจะมีการบีบตัว (ขยาย & หดตัว) 100,000 ครั้ง
โดยการปั้มเลื่อดได้ 2,000 แกลลอน
 ในคนที่มีอายุ 70 ปี...หัวใจของคนเราได้เต้นมาแล้วถึง 2.5 ล้านครั้ง


<< BACK

 NEXT >> P. 2 : Structure of the heart

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น