วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: Endocrine Disorders

March 20, 2014

มีศัพท์ทางการอยู่คำหนึ่ง  คือ endocrinology...
มีความหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ฮอร์โมน” ต่าง ๆ ตลอดรวมไปถึง
การรักษาโรคต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์

ฮอร์โมนต่างๆ เหล่านี้  เมื่อถูกสร้าง และปล่อยออกสู่กระแสโลหิต
และออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นอวัยวะที่่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ต่อไร้ท่อ (endrocrine glands) ที่สำคัญที่อยู่ในกายที่เราอาจสนใจเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้เมื่อถึงคราวจำเป็น  ได้แก่ ต่อมไทรอยด์, ตับอ่อน,
ต่อมพาราไทรอยด์, ต่อมเหนือไต-แอดรีนอล, ต่อมโกแนด
 และต่อมใต้สมอง “ปิติวอิตารี่”

ฮอร์โมนต่างๆ  ที่ต่อมไร้ท่อสร้างขึ้น  และปล่อยออกสุ่กระแสโลหิต
มันมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโต, การเผาผลาญภายในกาย,
ควบคุมความโลหิต, ควบคุมการสร้างขึ้นใหม่ ตลอดรวมไปถึงการทำงานที่
สำคัญอื่น ๆ ของร่างกาย....

งานต่างๆ อันเกิดจากการกระทำของฮอร์โมนดังกล่าว จัดเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา   หากเรารู้ และเข้าใจในบทบาทดังกล่าว
 อาจมีประโยชน์ต่อการควบคุมรักษาโรคที่เกิดขึ้น...ได้ไม่มากก็น้อย

<< NEXT: P. 1 Thyroid Disorders

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น