วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 6: What are the different medical term for heart attack beside blockage?

March 13,2014

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์...
มีคำอยู่หลายคำ อาจทำให้บางท่านเกิดความสับสนได้...เช่น

Myocardial infarction:
หมายถึงกล้ามเนื่อของหัวใจถูกทำลาย (damaging) หรือกล้ามเนื้อ
หัวใจตายไป (death of heart muscle) อันเป็นผลมาจากเส้นเลือด
แดงที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณดังกล่าวเสียไป
เป็นคำทางการแพทย์ ซึ่งหมายถึง Heart attack

Coronary thrombosis:

การมีก้อนเลือด หรือลิ่มเลือดในเส้นเลือดแดงเส่นใดเส้นหนึ่งของเส้น
เลือดหัวใจ ซึ่งทำหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากจะ
เรียกว่า coronary thrombosis แล้ว ยังเรียกว่า coronary occlusion

Coronary occlusion:
เมื่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ (coronary arteries) ถูกขัดขวางไม่ให้
เลือดไหลเวี่ยนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในบางส่วน
ซึ่งเป๋นสเหตุหนึ่งทีทำให้เกิด heart attack


<< BACK Question 5: Is all chest pain a heart attack ?

NEXT >> Question 7 : Is heart attack the same as cardiac arrest?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น