วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่องไขสันหลังระดับเอวตีบแคบ P. 2 - Lumbar spinal stenosis

March 27, 2014

ในคนสูงอายุทั้งหญิง และชาย...
สาเหตุอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง และขา คือ
ช่องของกระดูกสันหลังระดับเอวเกิดการตีบแคบ

เมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น...
กระดูกสันหลังของคนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการณ์เสื่อม
ทรุดตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น (aging)  เป็นเหตุทำให้ช่องกระดูกสันหลัง
เกิดการตีบแคบ   ภาวะดังกล่าวเราเรียก spinal stenosis

ในคนที่มีอายุย่างสู่วัย 50  จะพบการเสื่อมโทรม (degenerative changes)
ของกระดูกสันหลังได้ถึง 90 %

ภาวะ “ช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ” มักจะเกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 60 
ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการกดรัดบนรากประสาท (nerve root) ในเพศชาย
และหญิงได้ในปริมาณเท่าๆ กัน

นอกจากที่กล่าวมา...
เราพบว่า มีคนจำนวนหนึ่งที่เกิดมามพร้อมกับปัญหาของกระดูกสันหลัง
ซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นช่องกระดูกสันหลังตีบแคบได้ เราเรียกว่า กระดูกสัน
หลังตีบแคยแต่กำเนิด (congenital spinal stenosis) ส่วนใหญ่จะพบ
เห็นในเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 30 - 50


<< BACK      

NEXT >>  P. 3 : Lumbar spinal stenosis : Anatomy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น