วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารสื่อมะเร็ง (Tumor markers) P. 6: The PSA test may give false-positive or false-negative results.

March 24, 2014

ในการตรวจเลือดดูค่าสารส่อมะเร็ง - PSA แล้วพบว่า
ระดับของ PSA มีค่าสูงกว่าปกติ แต่คนไข้ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
เขาเรียกการตรวจนั้นว่า เป็น false-positive

การอ่านผิดว่า หรือการอ่านว่า false positive test...
อาจทำให้ถูกตรวจ  รวมถึงสมาชิคในครอบครัวเกิดความวิตกกังวล
ต่อผลของการตรวจ  รวมไปถึงการตรวจอื่นที่พึงจะเกิดขึ้น  เช่น การเจาะ
เอาเนื้อจากต่อมลูกหมากมาตรวจ  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนไข้
 เช่น  เกิดการอักเสบ, เจ็บปวด, และมีเลือดออก

คน (ชาย) ส่วนมากที่มีระดับ PSA ในระดับสูง แล้วไม่เป็นมะเร็ง
และมีประมาณ  25 %  ที่เป็นมะเร็งต่อมลุูกหมาก

การตรวจพบ false-negative test โดยการตรวจพบสสารส่อมะเร็ง PSA มีค่าต่ำ...
แต่ปรากฏว่า คนๆ นั้นเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมาก (CA prostate)
และผลของการตรวจพบ false - negative  test ดังกล่าว  ทำให้ซึ่งแพทย์บอก
ให้คนไข้ว่า   เขาไม่เป็นมะเร็ง  ทั้งๆ ที่เขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
 เป็นเหตุให้เขาไม่ได้รับการรักษามะเร็งตามที่ควรจะเป็น


<< BACK
\
www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/detection/PSA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น