วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P 8 : Signs and symptoms & Treatment of hypothyroidism

March 20, 2014

อาการต่าง ๆ ของคนที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย 
จะมีมากน้อยแค่ใด  ย่อมขึ้นกับปริมาณฮอร์โมนที่ผลิดตได้น้อยลง 
รวมไปถึงระยะเวลาที่เกิดโรค   และส่วนมากอาการจะไม่รุนแรงนัก จ
นทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคอย่างอื่นไป

 อาการของโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ ได้แก่

o เมื่อยล้า (fatigue)
o ข้อ และกล้ามเนื้อแข็งตึง (joint and muscle stiffness)
o หูตึงไม่ค่อยได้ยิน (decresed hering)
o น้ำหนักเกิน (weight gain)
o ขี้หนาว (Sensitivity to cold)
o ขนหยาบ หรือขนล่วง (corseness or loss of hair)
o มีก้อนที่คอ หรือต่อมไทรอยด์โต
o ท้องผูก
o ความคิด ความจำเสื่อม (memory nd mental impairment)
o ซึมเศร้า และขี้หงดุหงิด
o ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนมากกว่าปกติ
o หัวใจเต้นช้า และ
o หมดความรู้สึกทางเพศ

การวินิจฉัย (Diagnosis)
ในการวินิจฉัยว่า ท่านเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือไม่ ?
กระทำให้โดยการตรวจเลือดดูระดับของ thyroid stimulating hormone ( TSH)
และจากผลที่ตรวจได้  สามารถบอกได้ว่า ท่านเป็นโรคที่สงสัยนั้นหรือไม่ ?

ถ้าท่านเป็นโรค hypothyroidism จะพบว่า ระดับของ TSH จะมีค่าสูง 
ไม่เพียงเท่านั้น ผลของการตรวจหาค่าของ T4 และ T3 จะ มีระดับต่ำด้วย

นอกจากนั้น...
การตรวจหาระดับของ thyroid  antibody สามารถบอกให้เราได้ทราบว่า 
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่อมไทรอยดำงานน้อยกว่าปกตินั้น
เป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

การรักษา (Treatment):
ในเมื่อโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย จะมีระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนใน
ร่างกายน้อยกว่าปกติ   และเป็นต้นเหตุให้เกิดมีอาการ
ดังนั้น การรักษาก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมา คือการชดเชยฮอร์โมนส่วนที่ขาด
และยาที่เราให้เป็นประจำ คือ ยาเม็ด Levithyroxine โดยให้วันละครั้ง
 ด้วยการให้กินในตอนเช้า

แม้ว่า thyroid hormone ที่คนเรากินเพื่อรักษาโรคนั้น ไม่มีผลข้าง
เคียง แต่ประสิทธิภาพของยาอาจลดน้อยลง  โดยยาชนิดอื่น หรืออาหารเสริม...


<< BACK P. 7 : Hypothyroidism

 NEXT >> P.9: Thyroid Cancer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น