วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในโรคเบาหวาน. P.14: Who should be tested for prediabetes and diabetes?


March 3, 2014

คนที่สมควรได้รับการตรวจเช็คดูว่า ตนเองเป็นโรคเบาหวาน  หรือ
ก่อนเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่...?

 มีน้ำหนักเกิน และมีอายุมากกว่า 45]
 มีน้ำหนักเกิน และมีอายุต่ำกว่า 45 พร้อมกับมปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม
เป็นต้นว่า:

o ความดันโลหิตสูง
o ไขมันคลอเลสเตรอลสูง
o ประวัติครอบครัวเป็นโรคเหบาวหาน
o เชื้อชาติ
o มีประวัติเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

ถ้าผลการตรวจเลือดของท่านอยู่ในระดับปกติ ท่านควรตรวจซ้ำอีกทุก ๆ
สามปี และหากการตรวจเลือดของท่านพบว่า  ท่านเตกอยู่ในภาวะ "ก่อนเป็น
โรคเบาหวาน"   ท่านควรทำการตรวจเลือดทุก ๆ หนึ่ง ถึงสองปีหลังการ
วินิจฉัย


<< BACK: P. 13 : How does diabetes afffect cholesterol ?

NEXT >> P 15. :  Heart Health Test for Diabetic Patient

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น