วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

หัวใจห้องบนเต้นเร็วเกิน (Atrial or Supraventr icular Tachycardia)

March 12, 2014

เมื่อหัวใจของท่านเต้นเร็ว....
มันอาจบ่งบอกอะไรสักอย่างก็ได้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ 
ลองมาพิจารณาข้อมูลบต่อไปนี้ดู:

Atrial or supraventicularcardia (SVT) เป็นภาวะที่หัวใจเต้นเร็ว
โดยเริ่มต้นที่หัวใจห้องบน

หัวใจเต้นเร็วบางรูปแบบเรียก paroxysmal artial tachycardia (PAT)
หรือ paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT)
คำถามมีว่า....อะไรทำให้มันเกิดเป็นเช่นนั้นละ ?

ภายใต้ภาวะ SVT...
ปรากฏว่า มีคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติจากหัวใจจากห้องบน
ถูกปล่อยออกมา และไปรบกวนคลื่นกระแสไฟฟ้าปกติที่ถูกยิงจาก
ปุ่ม sinoatrial (SA) node เป็นเหตุให้หัวใจห้องบนมีการบีบตัว
(contracts) อย่างรวดเร็ว และ

จากการที่หัวใจเต้นเร็วนี้เอง...
ทำให้หัวใจไม่สามารถบรรจุเลือดได้ตามปกติ เป็นเหตุให้หัวใจไม่
สามารถปั้มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ได้พอกับความต้องการได้
เราจะพบภาวะ Atrial หรือ SVT ในคนต่อไปนี้:

o SVT เป็นการเต้นของหัวใจที่ผดปกติ...พบในเด็กได้บ่อย
ที่สุด
o พบได้บ่อยในสตรีได้มากกว่าเพศชาย
o พบในคนที่มีความวิตกกังวล
o พบในคนที่มีสุขภาพอ่อนเพลีย
o พบในคนที่ชอบดื่มกาแฟในปริมาณสูง
o พบในคนที่ดื่มจัด
o พบในคนที่สูบบุหรี่จัด

Atrial tachycardia จะไม่ค่อยพบในคนไข้ที่เป็นโรค:

o กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Heart attack)
o โรคลิ้นหัวใจ “ไมตรอล” ที่รุนแรง (serious mitral valve disease
อาการ และภาวะแทรกซ้อนของโรค Atrial or SVT:
o วิงเวียน (Dizziness)
o หน้ามืด...จะเป็นลม (Lightheadedness)
o หัวใจเต้นเร็ว หรือใจสั่น (Rapid heartbeat or palpitation)
o เจ็บหน้าอก (Angina)
o หายใจได้อออกซิเจนไม่พอ (Shortness of breath)
ในรายที่มีความรุนแรง... Atrial or SVT อาจทำให้เกิด:
o หมดสติ (Unconsciousness)
o หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)

การรักษา (Treatment for Atrial or SVT)
มีคนไข้เป็นจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ในคนที่เกิดมีอาการ
บ่อยๆ และเป็นนาน แพทย์อาจแนะนำให้ทำ...


o Carotid sinus massage: ทำการคลึงบริเวณต้นคอตรงตำแหน่ง
เส้นเลือด carotid แยกเป็นสองแนง ซึ่งต้องกระทำโดยแพทย์
เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และลดความเสี่ยง
ต่อการเกิด stroke และ heart attack
o Pressing on the eyeballs with eyes closed: ให้คลึงเบาๆ ที่
บริเวณลูกตาในขณะปิดตา
o Valsava maneuver:ให้ปิดรูจมูกในขณะเป่าลมผ่านจมูก
o Dive reflex: ร่างกายจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการจุ่มศีรษะใต้
น้ำเย็น
o Sedation
o ลดการดื่มกาแฟลง
o ลดการดื่มแอลกอฮอล
o เลิกสูบบุหรี่
o พักผ่อนให้เพียงพอ
o สำหรับคนที่เป็นโรค Wolfe-Parkinson-White Syndrome
o อาจจำเป็นต้องได้รับยา (medications) หรือ ด้วยการผ่าตัดออก (ablation)

หมายเหตุ “Wolfe-Parkinson_white syndrome” เป็นหนึ่งในความผิดปกติ
ในระบบการนำคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจ

Source; American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น