วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Alpha-Fetoprotein P. 2

March 26, 2014

Alpha-eotoprotein หรือ AFP เป็นสารส่อมะเร็งของโรคตับ 
ชื่อ hepatocellular และ germ cell (nonseminoma) carcinoma
เป็นสารที่ถูกผลิตออกมาในปริมาณมากในขณะที่เป็นทารก(fetal life) 
และมีลักษณะคล้าย albumin และ ในคนปกติจะมีค่าน้อยกว่า 10 µg/L 
ซึ่งไหลเวียนในกระแสโลหิต

นอกจากนั้น  เรายังสามารถrสาร AFP ที่มีความเข้มข้นสูงในคนที่ตั้งท้อง
 (normal pregnancy), คนที่เป็นโรคตับอักเสบ,  และตับแข็ง
 (hepatitis & cirrhosis)  รวมถึงคนที่เป็นมะเร็ง

AFP ยังพบว่ามีค่าสูงใน germ cell tumors
AFP เป็นสารส่อมะเร็งที่มีบ่งบอกให้ทราบว่า โรคได้กลับฟื้นขึ้นมา
ใหม่ (relapse) หรือตอบสนองต่อการรักษา

ระดับของสารส่อมะเร็ง AFP จะไม่ค่อยสูงในคนที่เป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ
ต่อไปนี้  เช่น มะเร็งของตับอ่อน, มะเร็งกระเพาะ, มะร็งลำไส้ใหญ่,
และมะเร็งของท่อทางเดินของลมหายใจ (bronchogenic cancers)

และการที่มี AFP มีระดับสูง ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในรายที่เป็นมะเร็ง
กระจายไปยังตับ (liver metastases)

โดยทั่วไป...
สารส่อมะเร็ง- AFP มีระดับต่ำกว่า 500 ng/mL จะไม่เป็นมะเร็งของ
ตับชนิด hepatocellular carcinoma และ germ cell tumors
ซึ่งหมายความว่า  คนที่ป็นมะเร็งดังกล่าว  จะต้องมีสารส่อมะเร็ง
มากกว่า 500 ng/mL


<< BACK

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น