วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อรู้สึกแน่นหน้าอกจากหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ P. 3 :Why Atrial Fibrillation (AF or AFib) Matters ?

March 8, 2014

ขอให้ทราบว่า...
การที่ท่านเกิดมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AFib....
แม้ว่า ท่านจะไม่มีอาการใดๆ เลยก็ตาม  แต่ท่านมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมองถูกทำลาย (stroke) ได้สูงอย่างแน่นอน


โดยตัวของโรค AFib แล้ว
แม้ว่ามันจะทำให้เราตื่นตระหนกได้ก็ตาม... การเกิด AFib  หรือการเต้นของ
หัวใจที่ผิดปกติแต่ละครั้ง จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียโดยตรง  แต่อันตรายทีแท้จริง 
คือ มันได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้สมองถูกทำลาย (stroke)  และโรคที่
เกี่ยวกับหัวใจได้ทั้งๆ ที่คนไข้ไม่มีอาการใด ๆ เลย

อะไรคือสาเหตุทำให้เกิด AFib. ?     
   
มีบ่อยครั้งที่เราไม่ทราบว่า อะไรทำให้เกิดภาวะ AFib...
AFib เป็นผลมาจากความผิดปกติในระบบกระแสไฟฟ้าของหัวใจ  โดยมีต้นเหตุ
มาจากโรคต่าง ๆ  เป็นต้นว่าโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการรักษามาเป็นเวลา
นาน  หรือไม่สามารถควบคุมได้  หรือเป็นเพราะโรคของเส้นเลือดแดงเอง

นอกจากนั้น...
เรายังพบอีกว่า  คนที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจ  heart surgery)  ก็ปรากฏว่าทำให้
เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AFib ได้เช่นกัน

ปํญหาด้านสุขภาพกาย  ที่สามารถทำให้เกิดโรค AFib ได้แก่:

o สมองถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke)
o หัวใจล้มเหลว (Heart failure)
o โรคเหนื่อยเพลียเรื้อรัง (Chronic fatique)
o ปํญหาของหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอื่นๆ 
  (Additional heart rhythm problems)
o หัวใจขาดเลือดเป็นบางครั้ง (Inconsistent blood supply)


<< BACK : P. 2: What happens durring AFib ?

 NEXT >> P. 4  How does Afib lead to stroke ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น