วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ... P3. :Electrical signals control the pump

March 6, 2014

การเต้นของหัวใจในแต่ละครั้ง (heart beat or contraction)...
มันจะเริ่มต้นด้วยการมีคลื่นของกระแสไฟฟ้าจากปุ่มเล้กๆ ในกล้ามเนื้อ
หัวใจด้านขวาช่องบน มีชื่อเรียก sinoatrial node (sinus node)
บางทีเขาเรียกว่า “ตัวคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ” (pacemaker) ที่มี
ตามธรรมชาติ เพราะมันสามารถ เริ่มก่อให้เกิดคลื่นกระแสไฟฟ้า เพื่อ
ให้เกิดการตั้นของหัวใจ

คลื่นของกระแสไฟฟ้า จะเริ่มต้นที่หัวใจห้องขวาบน และแพร่กระจาย
ไปยังทุกส่วนของหัวใจช่องบนทั้งขวา และซ้าย (rt. Atria)
จากนั้น คลื่นไฟฟ้าจะกระจายผ่านไปยังอีกปุ่มหนึ่ง เรียก AV node
(atrio-ventricular node) แล้ววิ่งผ่านไปตามใยเส้นที่สร้างขึ้นเป็น
พิเศษ มีชื่อเรียก “His-Purkinje systm ..... ตอจากนั้น มันจะแพร่
กระจายไปยังทุกส่วนของหัวใจห้องล่างทั้สอง (ventricles)

จะเห็นว่า....
คลื่นของกระแสไฟฟ้าที่กล่าวมา จะต้องดำเนินไปตามที่ธรรมชาติได้
กำหนดขึ้น...เป๊ะ! เพื่อให้หัวใจสามารถทำงาน ปั้มเลือดได้เป็นปกติ
และตราบใดที่คลื่นของกระแสไฟฟ้า ยังทำงานได้ตามปกติ หัวใจจะ
ทำการปั้มเลือดได้ในจังหวะที่สม่ำเสมอโดยไม่ผิดเพี้ยน
โดยที่หัวใจของผใหญ่ จะมีอัตราการบีบตัว  60 – 100 ครั้ง / นาที


<< BACK P: 2 : Electrical signals control the pump

NEXT: P. 4: Arrhythmias are abnormal beats

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น