วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor marker)P. 1

March 24, 2014

มะเร็ง (Cancer)...
แค่ได้ยินชือ  เราก็ไม่อยากจะฟังแล้ว
ที่เป็นเช่นนั้น เป็นเพราะมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัว ไม่มีใครอยากให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง  เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วมีความรู้สึกเหมือนถูกศาลตัดสินประหารชีวิต

อย่างไรก็ตาม หากเราสามารถตรวจวินิจฉัยได้เร็ว  พร้อมกับได้รับการรักษา
ได้อย่างเหมาะสม  เช่น  ได้รบการผ่าตัดเอามะเร็งออกทิ้งไปก่อนที่โรคจะแพร่
กระจายไปที่อื่น   โอกาสหายมีได้สูง...
คำถามมีว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราเป็นโรคมะเร็ง ?

ก่อนอื่น...
ต้องทราบก่อนว่า เราไม่มีการตรวจเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบอกได้
อย่างแน่นอนว่า  ท่านเป็นมะเร็ง จำเป็นต้องประเมินจากประวัติความเจ็บปวย
ของคนไข้  และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด พร้อมกับการวินิจฉัยทางห้อง
ปฏิบัติการณ์ต่าง ๆ

มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์หลายอย่างสำหรับนำมาพิจารณาว่า   คนไข้
รายนั้น ๆ เป็นโรคมะเร็งหรือไม่?  ตลอดรวมไปถึงการตรวจแยกโรคอย่างอื่น
ออกไป...

ในคนไข้บางราย อาจมีการตรวจซ้ำ  เมื่อโรคเปลี่ยนแปลง หรือผลของ
การตรวจผิดปกติ   ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันอีกครั้งได้

ในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง   อาจจำเป็น้องทำการตรวจด้วยภาพ,  ตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการณ์   รวมถึงการตรวจหาตัวชี้นำมะเร็ง (tumor markers),  ตรวจเนื้อเยื่อ
ด้วยกล้อง,  และตรวจทางพันธุกรรม

>> NEXT P. 2 : What are the different types of laboratory tests?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น