วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P 11: Thyroid Caner Treatment

March 2, 204

สำหรับท่านที่เป็นมะเร็งของต่อมไทรอยด์...
มีวิธีการรักษาโรคอยู่หลายอย่าง ที่ท่านควรทราบมีดังต่อไปนี้:

การผ่าตัด (Surgery)
การผ่าตัดจัดเป็นการรักษาหลักสำหรับมะเร็งของต่อมไทรอยด์
โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวีธีใดวิธีหนึ่งดังนี้:

Total thyroidectomy - เป็นวิธีการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกหมด 
ซึ่งเป็นวิธีที่แพทย์เขาแนะนำให้ทำกัน

 Thyroid lobecomy – เป็นการผ่าตัดสำหรับกรณีที่เป็นมะเร็งขนาดเล็ก 
โดยการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ ส่วน (lobe) ที่มีก้อนมะเร็งออกทิ้งไป
เป็นวิธีที่ เหมาะสำหรับมะเร็งที่เจริญอย่างช้าๆ

รังษีรักษา (Radiation Therapy)
เป็นการรักษาด้วยการใช้เอกซ์เรย์ที่มีพลังสูง (high energy X-rays)
ให้ทำลายเซลล์มะเร็ง    ในการรักษาด้วยวิธีนี้ รังษีที่ได้จะมาจาก
เกลือแร่ radioactive iodine

และเนื่องจากต่อมไทรอยด์จะจับเอาสารไอโอดิน ดังนั้นการให้สารกัม
มันตภาพรังษีไอโอดิน  สารกัมมันตภาพไอโอดินจะอยู่ในต่อมไทรอยด์
ซึ่งมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์ที่เป็นมะเร็ง

การฉายแสงอาจนำมาใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็ง  ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้มะเร็งมีขนาดใหญ่  และการฉายแสงสามารถทำให้ก้อนมะเร็ง
มีขนาดเล็กลง...ง่ายต่อการผ่าตัดในภายหลัง

ฮอร์โมนรักษา (Hormone Therapy)
เป็นการรักษาด้วยการใช้ ไทรอยด์ฮอร์โมน  ซึ่งออกฤทธิ์ด้วยการชะลอ หรือ
ยุติการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง...
ในการใช้ฮอร์โมนรักษา ยังสามารถยับยั้งไม่ให้มะเร็งสร้างฮอร์โมนชนิดอื่น
 ซึ่งอาจทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้

เคมีรักษา (Chemotherapy)
เคมีรักษา หมายถึงการใช้ยาทำลายเซลล์มะเร็ง
ซึ่งอาจเป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน (pill), หรืออาจใส่ (ฝัง) เข้าไปในร่างกาย
ด้วยการฉีดทางเส้นเลือด หรือเข้ากล้ามเนื้อ

การรักษาดังกล่าว เราเรียกว่า systemic tretment เพราะยาได้เข้าสู่กระแสเลือด 
กระจายไปทั่วร่างกาย  และสามารถทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ด้านนอก
ต่อมไทรอยด์ได้

<< BACK  P. 10:  Thyroid cancer diagnosis

www.ucsfhealth.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น