วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ P.2 : Medications for Arrhythmia

March 12, 2014

เมื่อท่านกินยาตามที่แพทย์สั่ง...
ยาที่ท่านกินนั้นสามารถก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์แก่ท่านได้
โดยป้องกันไม่ให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ และสมองถูกทำลายจากการ
ขาดเลือด ไม่แต่เพียงเท่านั้น ยาที่ท่านกินตามแพทย์สั่งนั้นยังป้องกัน 
และชะลอการเกิดโรคหัวใจจากหลอดเลือดตีบตันได้ด้วย

กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาการเต้นของหัวใจผิดปกติ :
Antiarrhytmic drugs.

ในคนไข้ที่หัวใจเต้นเร็ว tachycardias และ premature beats อาจ
ได้รับการรักษาด้วยกลุ่ม antiarrhythmic drugs ชนิดต่างๆ
ซึ่งอาจให้ทางเส้นเลือดดำในกรณีฉุกเฉิน หรือให้กินในกรณีที่ต้อง
รักษาอย่างต่อเนื่อง

ยาเหล่านี้อาจออกฤทธิ์ด้วยการยับยั้งการปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าที่
จุดกำเนิดโดยตรง หรือการทำให้คลื่นกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านเนื้อเยื่อ
ให้อ่อนแรงลง

ในรายที่เป็น atrial fibrillation...
การให้ยาป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด   หรือป้องกันไม่ให้เกิดมีก้อนอเลือด
(Anticoagulant)    หรือ antiplatelet agent เช่น aspirin
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดลื่มเลือด และป้องกันไม่ให้สมอง
ถูกทำลาย  (stroke) จากการขาดเลือดได้

ในการใช้ยากลุ่ม antiarrhythmic drugs ...
ต้องมีความสมดุลย์ระหว่างผลดี  กับผลเสียอันเกิดจากการใช้ยาสองประการ:
ข้อแรก ท่านต้องกินยาทุกวัน และข้อสอง ท่านต้องกินยาตลอดไป

นอกเหนือจากนั้น  ผลข้างเคียงอันเกิดจากยา ยังเป็นเรืองที่ยากจะจัดการ
เป็นต้นว่า เมื่อกินยาต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ ปรากฏว่า มันยิ่งทำให้
การเต้นของหัวใจทีผิดปกติเป็นมากขึ้น หรือเกิดการเต้นผิดปกติในรูปแบบใหม่
ซึ่ง มีความรุนแรงกว่าเก่า ( proarrhythmia)

ยาที่แพทย์ชอบสั่งให้คนไข้โรคหัวใจเต้นผิดปกติกิน ที่ควรรู้เอาไว้ได้แก่:

o Amiodarone (Cordarone, Pacerone)
o Bepridil Hydrochloride (Vascor)
o Disopyramide (Norpace)
o Dofetilide (Tikosyn)
o Dronedarone (Multaq)
o Flecainide (Tambocor)
o Ibutilide (Corvert)
o Lidocaine (Xylocaine)
o Procainamide (Procan, Procanbid)
o Propafenone (Rythmol)
o Propranolol (Inderal)
o Quinidine (many trade names)
o Sotalol (Betapace)
o Tocainide (Tonocarid)<< BACK

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น