วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P.3 : Hyperthyrodism

March 20, 2014

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับต่อมไทรอยด์  ที่พบได้บ่อยสุด...
อาจเป็นชนิดที่ทำงานน้อย ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนในปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย   เรียกภาวะดังกล่าวว่า hypothyroidism
หรืออาจพบในรูปแบบทำงานมากเกิน โดยทำงานสร้างฮอร์โมนมากเกิน
ความต้องการ เรียก hyperthyroidism

เราสามารถทราบได้ว่า...
ความผิดปกติของต่อไทรอยด์เป็นชนิดใดนั้น สามารถกระทำได้โดย
การตรวจเลือดง่าย ๆ มีชื่อเรียก thyroid stimulatinghormone (TSH) Test
ส่วนการรักษาก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด  ซึ่งอาจเป็นการผ่าตัด,
ใช้ยารักษา  หรือใช้สารกัมมันตรังษี “ไอโอดิน”

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism) เป็นภาวะของต่อม
ไทรอยด์ทำการผลิตฮอรโมนออกมามากเกิน โดยมีฮอร์โมนหลายชนิด
ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเผาผลาญ (metabolism) หรือควบคุม
การใช้พลังงานของเซลล์ทั้งหลายภายในร่างกาย

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน  จะพบได้มากในคนที่เป็นเพศหญิงเสียเป็นส่วนใหญ่
และที่พบมากที่สุด คือ โรค Grave’s disease ซึ่งพบได้ประมาณ 85 % ของคน
ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ยังสามารถในรายที่เป็นก้อนเนื้องอกธรรมดา
ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งในตอนหลัง,
นอกจากนั้น เรายังพบในอีกหลายกรณีเป็นต้นว่า...

o ต่อมไทรอยด์อักเสบจากเชื้อไวรัส หรือจากสาเหตุอื่น ๆ
o กินฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ในปริมาณมากไป และ
o กินสาร “ไอโอดิน” ในปริมาณมากเกิน

โดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่า การเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินนั้น
บางอย่างเราสามารถป้องกันได้ ....

<< BACK : P. 2: Thyroid disorder

NEXT >> P. 4: Hyperthyroidism Signs and Symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น