วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P.4 : Hyperthyrodism Signs and Symptoms

March 20, 2014

มีคนไข้จำนวนหนึ่งไม่ทราบว่า...
ไม่ทราบว่า  ตนเองเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)
ไม่ได้รับการรักษา  ปล่อยให้โรคแย่ลง...

ในคนสูงอายุที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
อาจมีอาการบางอย่าง  หรือไม่มีอาการอะไรนอกเหนือไปจาก น้ำหนัก
ตัวลดลง  หรือมีอาการซึมเศร้าเท่านั้น...

ลักษณะอาการของคนที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)
ได้แก่:

o มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวายใจ (nervousness and
Irretability)
o หัวใจเต้นเร็วในณะพัก (increase heart rate) เป็นเหตุให้
เกิดมีอาการใจสั่น (palpitation)
o ขี้ร้อน และมีเหงือออกมาก (Heat intolerance and increase
Sweating)
o มือสั่น (Tremors)
o น้ำหนักลดทั้งๆ ทั้งที่เจริญอาหาร (weight loss with increase
Appetite)
o ถายอุจจาระบ่อย (Frequent bowel movement)
o ขนาดของต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้น ทำให้มีก้อนปรากฏที่บริเวณคอ
(Thyroid enlargement causing a lump in the neck)
o บริเวณหน้าแข้งหนาตัว และมีสีแดง (Pretibial myxedema)
ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นโรค Grave’s disease
o ผิวหนังบาง เล็บไม่เรียบ และ และมีผมเกิดขึ้น (hair growth)
o ประจำเดือนผิดปกติ (Menstru disturbance) เช่นมาน้อยเกิน
o ความผิดปกติทางอารมณ์ (Mental distubances)
o ความผิดปกติด้านการนอน เช่น นอนไม่หลับ (insomnia)

<< BACK P. 3: Hyperthyroidsim

NEXT >> P. 5 : Hyperthyroidism diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น