วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) Part 1

March 17, 2014

อาการปวดเค้นหัวใจ หรือ Angina หมายถึงอาการเจ็บหน้าอก
ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้ทำนมีความรู้สึก
เหมือนกับมีแรงกดดัน หรือมีแรงอัดที่บริเวณทรวงอก

ความไม่สบายดังกล่าวยังสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณไหล่ทั้งสอง,
หรือต้นแขนทั้งสอง, คอ, กราม, หรือที่บริเวณด้านหลัง
นอกจากนั้น อาการปวดเค้นหัวใจ หรือ angina  ยังอาจมี่ความรู้สึก
เหมือนกับอาหารไม่ย่อย (indigestion)

อาการปวดเค้นหัวใจ ไม่ใช่โรค...
มันเป็นเพียงอาการของโรคหัวใจ และมักเป็นอาการของโรคหัวใจ
จากหลอดเลือด (coronary heart disease-CVD)

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดมาก
พอที่จะทำงานได้ โดยมักเกิดขึ้นเพราะเส้นเลือดของหัวใจ (coronary artery)
เส้นใดเส้นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเส้นตีบแคบ หรือเกิดการอุดตัน
ถูกเรียกว่า Ishemia

นอกจากนั้น...
อาการปวดเค้นหัวใจยังเป็นอาการของโรค coronary microvascular disease (MVD)
เป็นโรคของหัวใจชนิดหนึ่ง  ซึ่งกระทบกับเส้นเลือดเล็กที่สุดของ
หลอดเลือดหัวใจ (coronary ateries)  และมีแนวโน้มที่จะเกิดในผู้หญิงได้
มากกว่าผู้ชาย  บางทีเราเรียกว่า cardiac syndrome และ non-obstructive
(CVD)

Types of Angina

อาการปวดเค้นหัวใจ (angina) มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดต่าง
มีเอกลักษณ์ของมัน ที่เราควควรทราบได้แก่:

o Stable Angina / Stable pectoris
o Unstable Angina
o Variant (Prinzmetal) Angina
o Microvascular Angina


์NEXT  >> P. 2: Angina Pectoris / Stable angina

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น