วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

อะไรเกิดขึ้นเมื่อหัวใจเต้นระรัวแบบ Afib : p. 4 : How does AF lead to stroke?

March 8, 2014

เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติแบบ atrial fibrillation...
จะมีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น เป็นต้นว่า:

The heart quivers
จากการเต้นของหัวใจสองห้องบน (atria) แบบสั่นระรัว จะทำให้
การบีบตัวของกล้ามเนื้อห้วใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
เป็นเหตุให้การบีบเลือดไปยังหัวใจห้องล่างไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง

• The contraction fails
ลองจินตนาการดูการบีบฟองน้ำที่กำลังอมน้ำ...
หากการบีบฟองน้ำที่ไม่ปราศจากแรง  ย่อมทำให้มีน้ำเหลือค้างในฟองน้ำ 
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหัวใจห้องบนที่มีการบีบตัวแบบสั่นระรัว (Afib)
ไม่สามารถบีบเลือดไปยังหัวใจห้องล่างได้  เป็นเหตุให้มีเลือดตกค้างใน
หัวใจห้องบน

• Blood pools in the atria
เมื่อหัวใจไม่มีแรงที่จะบีบตัวให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างได้
ย่อมทำให้มีเลือดตกค้างอยู่ในหัวใจห้องบน

• Risks of clotting go up
เมื่อมีเลือดตกค้างในหัวใจห้องบน ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดล่ิมเลือด
 (blood clots) ภายในหัวใจห้องบน (atria)  ซึ่งมีโอกาสหลุดจากหัวใจ
และเคลื่อนไปอุดเส้นเลือดแดงที่สำคัญๆ เช่นเส้นหลือดของหัวใจ  และสมอง
ยังผลให้สมอง และกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (stroke & heart attack) ได้

<< BACK P.3: Why Atrial Fibrillation (AF or AFib) Matters ?

 NEXT >> P. 5 :How does AF lead to heart failure?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น