วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่องไขสันหลังระดับเอวตีบแคบ P. 1 - Introduction

March 27, 2014

เมื่อวันวานได้เจอคนไข้สูงอายุท่านหนึ่ง อายุราว 80s.
ถูกลูกหลานจำนวนหนึ่งพามาขอรับการรักษา ด้วยปัญหาของการเดินเหิน
ไม่สดวก เพราะทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืน  และก้าวเดินได้ไม่กี่ก้าว ผู้ป่วยจะรู้สึก
ปวดร้าวจากบั้นเอวสู่ขาทั้งสองข้าง พอนั่งลงอาการปวดจะหายไปทันที
เป็นเหตุให้สตรีคนนั้นไม่กล้าลุกขึ้นยืน....

ลักษณะอาการของของคนไขสูงอายุรายนั้น แพทย์เขาสามารถบอกได้
ทันที โดยยังไมใด้ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอะไรว่า...
ท่านผู้สูงอายุคนนั้น เป็นโรคช่องกระดูกสันหลังบริเวณเอวตีบแคบ
หรือภาษาฝรั่งเรียกว่า spinal stenosis

ประเด็นที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา...
นั้นคือ: คนไข้ และลูกๆ ทั้งหลายต้องการให้คนไข้หายจากความทรมาน
จากโรคที่เขาเป็น และมีข้อแม้ว่า

“ ไม่ต้องการผ่าตัด...”

จากประเด็นที่หยิบยกมา บอกให้ทราบว่า คนที่เป็นโรคตลอดรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องไม่รู้... ไม่เข้าใจในตัวโรคที่เขาสักเท่าไหร่
ผู้เขียนจึงขอถือโอกาส เขียนเรื่องโรคที่เกี่ยวของกับคนไข้รายนี้ โดยหวัง
ว่า อาจมีประโยชน์ต่อคนที่มีปัญหาคล้ายกับคนไข้รายดังกล่าว


>> NEXT   P.2 :Lumbar spinal stenosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น