วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) P. 2 - Tumor markers : What are different types of lab. tests ?

March 24, 2014

สารที่ส่อให้เกิดความสงสัยว่าเป็นมะเร็ง (Tumor markers)...
เป็นสารต่าง ๆ  ที่ร่างกายได้สร้างกัน  เพื่อสนองตอบต่อการมีเซลล์มะเร็ง

ภายในร่างกาย  โดยสารเหล่านี้จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด 
หรือถูกขับถ่ายทางปัสสาวะ

สารส่อมะเร็งดังกล่าว  ได้ถูกนำมาพิจารณา ประเมินว่า คนไข้ตอบสนอง
ต่อการรักษาดีแค่ใด  ไม่เพียงแค่นั้น  สารส่อมะเร็งดังกล่าว  ยังถูกนำมา
ตรวจเช็คดูว่า  มะเร็งที่ได้รับการรักษาไปนั้นเกิดขึ้นใหม่อีกหรือไม่

มีการวิจัยถึงบทบาทของตัวบ่งชี้ถึงมะเร็ง (tumor markers)  ซึ่งถูกนำมาใช้
ในการตรวจหา, วินิจฉัย และการรักษามะเร็ง...โดย  The National Cancer
Institute (NCI)... ซึ่งได้ระบุว่า  สารส่อมะเร็ง (tumor markers)  จะมีปะโยชน์
ในการพิจารณาปัญหา (มะเร็ง) ได้  จะต้องใช้ร่วมกับการตรวจชนิดอื่น ๆ
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 ในคนที่เป็นเนื้องอกธรรมดา อาจมีค่าของตัวชี้บอกมะเร็งที่มี
ค่าสูงกว่าปกติที่ปรากฏในกระแสเลือด
 คนที่เป็นมะเร็ง...ไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้บอกมะเร็งก็ได้
 สารส่อมะเร็ง (tumor markers) บางตัวไม่มีความจำเฉพาะเจาะจง
สำหรับมะเร็งตัวใดตัวหนึ่งได้

ในวงการแพทย์ มีตัวชี้บอกมะเร็งหลายตัวที่เราควรทราบดังนี้:

o Prostate-specific antigen (PSA)
o Prostate acid phospatase (PAP)
o CA 125
o Carcinoembryonic antigen (CEA)
o Alpha-ketoprotein (AFP)
o Human chorionic gonadotropin (HCG)
o CA 19-9
o CA 15-3
o CA 27-29
o lactate dehydrogenase (LDH)
o neuron-specific enolase (NSE)


<< BACK P. 1: Tumor markers

NEXT >> P. 3:  Prostatic specific antigen (PSA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น