วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 1 What is a heart attack ?

March 13,2014

กล้ามเนื้อหัวใจต้องได้รับออกซิเจน เพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไป
เมื่อเส้นเลือดแดงนำเลือดสู่หัวใจตีบแคบ และอุดตัน  ย่อมทำให้กล้ามเนื้อ 
หัวใจถูกทำลาย (heart attack) เกิดขึ้น

Credit: www.sussexheartcharity.org

คำถามมีว่า...มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เขาให้คำอธิบายว่า เมื่อเส้นเลือดแดงของหัวใจ (coronary artery)
ที่ทำหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจ เกิดการตีบแคบจากการมีคราบไข
มัน หรือสารอื่นๆ เกาะตามผนังชองเส้นเลือด(atherosclerosis)
ซึ่งจัดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ

เมื่อคราบไขมันที่เกาะตามผนังของเส้นเลือดเกิดแตก จะมีลิ่มเลือด
เกาะตรงบริเวณรอยแตก และบริเวณรอบ ๆ ดังกล่าว  จนเป็นเหตุ
ให้เกิดการขัดขวางไม่ให้กระแสเลือดไม่ให้ไหลผ่านไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจได้

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย หรือตายไปเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อ
ของหัวใจขาดออกซิเจน และอาหาร ( Ischemia)  เราเรียกภาวะดังกล่าว
ว่า heart attack หรือ myocardial infarction  หรือ MI


>>NEXT : Question 2: Question 2: Why didn’t I have any warning ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น