วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ภาวะหัวใจถูกทำลายในสตรี (Heart Attack Symptoms in Women) Part 2

March 15, 2014
Continued.

จากสถิติของคนในสหรัฐฯ...
เขารายงานเอาไว้ว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุฆาตกรอันดับหนึ่ง ที่ทำ
ลายชีวิตของผู้หญิง แม้ว่าความจริงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม ก็ยังปรากฏว่า 
มีสตรีจำนวนไม่น้อยมักเข้าใจว่า อากาคของโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย 
เป็นอาการของโรคที่ไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด เป็นต้นว่า “โรคกรดไหลย้อน”, 
“ เป็นไข้หวัดใหญ่” หรือ...เป็นกระบวนการณ์ตามธรรมชาติ....

เขากลาวต่อไปว่า...
กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย จะเกิดขึ้นทุก 34 วินาที...
มันเกิดขึ้นได้เป็นเพราะ เลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลงไป
อย่างมาก หรือถูกตัดขาดไปโดยวสิ้นเชิง

ที่เกิดเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะเส้นเลือดแดงที่ทำหน้าที่นำเลือดสู่หัวใจ
เกิดการตีบแคบจากคราบของไขมัน (ไขมัน, คลอเลสเตรอล และสารอื่น ๆ)
ไปเกาะตามผนังเส้นเลือดแดงนั้นเอง

มีสตรีจำนวนไม่น้อยคิดว่า...
อาการแสดงของกล้ามเนื้อหัวใจ (ตาย) ถูกทำลาย เป็นอาการที่ใครๆก็รู้...
ไม่มีทางพลาดโดยเด็ดขาด โดยมองเห็นภาพของช้างตัวโตๆ นั่งอยู่บนยอดอก 
แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่  อาการที่เกิดขึ้นอาจไม่ชัดแจ้ง 
และบางครั้งก่อให้เกิดความสับสนได้...

ท่านอาจรู้สึกหายใจหอบ เหมือนกับที่เกิดขึ้นจากการวิ่งแข่งมาราธอน

สตรีบางรายที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย เขาอธิบายว่า
มีแรงกดดันบริเวณกลางหลัง เหมือนกับว่ามีเชือกรัด หรือมีอะไรมากดรัด...

บางรายอาจมีอาการอย่างอื่นเกิดร่วมด้วย เป็นต้นว่า
 วิงเวียน หน้ามืด  รู้สึกจะเป็นลม

สตรีบางท่าน เมื่อเกิดอาการดังกล่าว และคิดว่า  ภาวะหัวใจถูกทำลาย
ได้เกิดขึนกับเธอแล้ว...เธอจึงจัดการรักษาด้วยการกิน “aspirin”
โดยไม่พึงพาหมดแต่อย่างใด...
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง...เธอควรไปพบแพทย์

โรคกล้ามเนื้อหัวใจสามารถป้องกันได้:
การป้องกัน คือ ท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านเอง ซึ่งท่านจะต้อง...

o ทำการตรวจเช็คร่างกาย...และเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ทำให้เกิดโรคหัวใจ

o เลิกสูบบุหรี่...จากการเลือกสูบบุหรี่เพียงหนึ่งปี ท่านสามารถ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 50 %

o เริ่มาต้นออกกำลังกายตามโปรกแกรมทีกำหนด... เพียงเดิน
วันละ 30 นาที ท่านสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัว
ใจถำทลาย และสมองถูกทำลาย (heart attack and stroke)
ลงได้

o ปรับเปลี่ยนรายการอาหารในครอบครัว    โดยให้รับประทานเฉพาะ
อาหารที่เป็นประโยชนืต่อสุขภาพเท่านั้น เป็นต้นว่า พืชผัก และผลไม้ทุกวัน 
หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว และไขมันแปรรูป,  รับประทานเนื้อที่ไม่มีมัน (lean meat),
สัตว์ปีก(ปรากศจากหนัง) , ปลา...เป็นต้น

<< BACK  NEXT  >>

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น