วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) Part 5: Variant (Prinzmetal) Angina

March 18,2014

มีอาการปวดเค้นหัวใจ (angina) อีกชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า Prinzmetal’s
Angina... ซึ่งมักถูกกระตุ้นให้เกิดอาการโดยการออกแรง  หรือภายใต้
ความวิตกกังวล...โดยอาการมักจะเกิดในช่วงระหว่างเที่ยงคืน กับเวลาเช้าตรู่ 
และเมื่อเกิดขึ้นกับท่านใดแล้ว   สามารถก่อให้เกิดอาการปวดอย่าง
รุนแรงทีเดียว

นอกจาเราจะเรียกว่า Prinzmetal angina...เรายังอาจพบในชื่อ

o Variant angina
o Primzmetal’s variant angina และ
o Variant angina

อาจมีบางท่านบอกว่า...เกิดมายังไม่เคยพบเห็นคนที่เป็นโรคนี้มา
ก่อนแลย...ใซ่ซิ ! เพราะโรค Primzmetal’s angina พบได้น้อยมาก
โดยมีรายงานเอาไว้ว่า ในคนที่เกิดมีอาการปวดเค้นหัวใจ (angina ) จำนวน
ร้อยร้าย  พบว่า เป็น Prinzmetal’s angina เพียง 2 รายเท่านั้นเอง และ
มักเกิดในคนหนุ่มสาวเสียเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุ (Causes)
สาเหตุของ Prinzmetal’s angina... เกิดจากหดเกร็งของทันทีของหลอดเลือด
แดงของหัวใจ (coronary arteries)  โดยมีต้นเหตุจาก  :

o เผชิญกับอากาศเย็น
o ความเครียด
o ยารักษาที่สามารถทำให้สเนเลือดเกิดการหดเกร็ง
o สูบบุหรี่
o ใช้สารโคเคน

อาการ (Symptoms)
อาการเจ็บหน้าอก หรือความสบาย...
o มักจะเกิดขึ้นในขณะพักผ่อนในตอนกลางคืน หรือในช่วง
o เช้าตรู่ (early morning)
o มักจะมีอาการรุนแรง และ
o สามารถช่วยให้อาการบรรเทาลงได้ด้วยการใช้ยารักษา

การรักษา (Treatment)
ยาต่างๆ ที่สามารถช่วยควบคุมอาการหดเกร็งของเส้นเลือดแดงของหัวใจ
 (coronary arteries) ได้แก่ยาในกลุ่ม calcium  antagonsists และ nitrates
 ซึ่งจัดเป็นยาหลักที่นำมาใช้ในการรักษาภาวะดังกล่าว

ในการเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดแดงดังกล่าว...
มักจะเป็นวงจร โดยเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งหนึ่ง จากนั้นอาการก็จะหายไป

หลังการรักษาด้วยยาเป็นเวลา  6 – 12 เดือน แพทย์อาจลดขนาดของยาลง 
และเนื่องจากโรคดังกล่าว เป็นโรคเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง...

<< BACK  P.4: Treatment for Unstable angina

NEXT >> P. 6 :  Microvascular angina


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น