วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

อะไรเกิดขึ้นเมื่อหัวใจเต้นระรัวแบบ Afib : p. 1 :How does AF lead to stroke?

March 8, 2014

เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติแบบ  atrial fibrillation...
จะมีปรากฏการณ์หลายอย่างบังเกิดขึ้น เป็นต้นว่า:

• The heart quivers

จากการเต้นของหัวใจสองห้องบน (atria) ในรูปแบบสั่นระรัว
จะทำให้การบีบตัวของกล้ามเนื้อห้วใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
เป็นเหตุให้การลปั้มเลือดไปยังหัวใจห้องล่างไร้ประสิทธิภาพ
โดยสิ้นเชิง

• The contraction fails
         
ลองจินตนาการดูการบีบฟองน้ำที่กำลังอมน้ำอยู่เต็ม
หากการบีบฟองน้ำที่ไม่ปราศจากแรง ย่อมทำให้มีน้ำเหลือค้างในฟองน้ำ 
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหัวใจห้องบนที่มีการบีบตัวแบบสั่นระรัว (Afib)
ซึ่งเป็นการบีบตัว หรือหดตัวอย่างรวดเร็ว  และไม่เป็นระเบียบ
ย่อมทำให้มีเลือดเหลือตกค้างในหัวใจห้องบน
ไม่มีเหลือดไหลสู่หัวใจห้องล่างได้

• Blood pools in the atria


 Risks of clotting go up

เมื่อมีเลือดตกค้างในหัวใจห้องบน   ย่อมเพิ่มโอกาสให้เกิดมี
การสร้างก้อนเลือด (blood clots) ภายในหัวใจห้องบน (atria)
ก้อนเลือดทีเกิดขึ้นสามารถหลุดจากห้องหัวใจ  และเคลื่อนไป
อุดเส้นเลือดแดงที่สำคัญๆ ทำให้อะวัยนั้นๆ ถูกทำลายได้
เช่น สมองถุกำทลาย (stroke) เราเรียกว่า embolic stroke
บางคนเรียก cardioembolic stroke


 NEXT >> How does AF lead to heart failure?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น