วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) P. 4 : What if a screening test shows an elevated PSA level?

March 24, 2014

ในการตรวจคัดกรอง (Screening) หาค่าสารส่อมะเร็ง - PSA เพื่อพิจารณาว่า
คนที่ไดรับการตรวจ  มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่   ซึ่งผลจากการตรวจคัดกรอง
จะพบว่าค่าของ PSA สูงกว่าปกติ (≥ 4.0 ng/mL) 
และก่อนที่จะทำอะไรต่อไป   แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจ PSA ซ้ำ 
เพื่อเป็นการยืนยันผลของการตรวจเลือดในครั้งแรก

หากผลที่ตรวจได้มีค่าสูงเหมือนเดิม  แพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจ PSA 
พร้อมตรวจต่อมลูกหมากด้วยนิ้วมือ (DRE) อย่างต่อเนื่อง    เพื่อตรวจสอบดู
ความเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป

ถ้าผลการตรวจดูระดับของ PSA มีค่าสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  หรือตรวจพบก้อน
ปรากฏในต่อมลูกหมาก (จากการตรวจด้วยนิ้วมือ (DRE).)..
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจอย่างอื่น ๆ   เพื่อตรวจหาต้นเหตุของปัญหา
โดยการตรวจอย่างอื่น ๆ   เช่น  ทำการตรวจด้วยภาพ- transrectal ultrasound,
เอกซเรย์ (x-rays),   หรือทำการตรวจด้วยกล้อง (cystoscope)

หากผลการตรวจ...พบว่า  คนไข้อาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากออกมาทำ
การตรวจ (biopsy)  ด้วยการใช้เข็มเจาะเอาเนื้อจากต่อมลูกหมากหลาย ๆ
ตำแหน่ง  โดยการใช้เข็มแทงผ่านเยื่อหุ้มต่อมลูกหมากทางทวารหนัก
(transrectal biopsy)  หรืออาจแทงผ่านผิวหนังระหว่างทวารหนัก
และลูกอัณฑะ (Transperineal biopsy)

ในการใช้เข็มเจาะเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลุกหมากไปทำการตรวจ 
พยาธิแพทย์อาจใช้ “อัลตราซาวด์” เพื่อบอกตำแหน่งของต่อมลูกหมาก 
แต่การตรวจด้วย “อูลต้าซาวด์” ไม่สามารถบอกได้ว่า  คนเป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมากหรือไม่ ?


<< BACK  P. 3:  Prostatic specific antigen (PSA)

NEXT >> P.5 : What are some of the limitations and potential harms of
 the PSA test for prostate cancer screening?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น