วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ P. 1 : Prevention & Treatment of Arrhythmia

March 12, 2014

คำถามมีว่า เมื่อหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ...
จำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือไม่   และรักษาอย่างใด ?

ความจริงมีว่า...
ที่คนส่วนใหญ่ที่มีหัวใจเต้นผิดปกติ  จะไม่มีอันตรายใดๆ
และไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่เมื่อใดที่แพทย์เขาตรวจพบว่า
หั้วใจของท่านเต้นผิด
ปกติ เขา หรือเธอจำต้องตรวจให้ทราบว่า ความผิดปกติในการเต้นของ
หัวใจของท่านนั้นมันผิดปกติจริง หรือเป็นแต่เพียงว่า การสท้อนให้ทราบ
ถึงมันเป็นปรากฏการณ์ตามปกติของหัวใจ...?

ในกรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติ...
แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกว่า ความผิดปกตินั้นมีความรุนแรงมากหรือไม่
เช่น มันก่อให้เกิดอาการ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน...
ซึ่งในกรณีดังกล่าว แพทย์เขาจะวางแผนให้ท่านได้รับการรักษาต่อไป

เป้าหมายของการรักษา:

o ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สมองขาดเลือดจากเส้นเลือดอุดตัน
o ควบคุมให้อัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับปกติ
o ทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจ (rhythm) ให้กลับเป็นปกติ...ถ้า
ทำได้
o รักษาโรคหัวใจ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความผิดปกติใน
การเต้นของหัวใจ (arrhythmia)

ยารักษา (medications)

เมื่อหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ ซึงท่านจะต้องมีชีวิตร่วมกับภาวะดังกล่าว
ท่านจำเป็นต้อง:

o กินยาทุกขนานตามทีแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
o อย่าหยุดกินยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เป็นอันขาด
o หากเกิดผลข้างเคียงจากยา...ท่านต้องบอกแพทย์ให้ทราบ
o บอกให้แพทย์ได้รับทราบว่า นอกเหนือจากยาที่แพทย์สั่ง ท่าน
กินยาอย่างอื่น และอาหารเสริม รวมถึงไวตามินทุกตัว

NEXT >> continued : Medications for Arrhythmia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น