วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อ....หัวใจของท่านเต้นช้า P. 2 : Bradycardia -continued

March 10, 2014
.

การเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ (bradycardia) สามารถเกิดได้จาก...

o มีปัญหาในปุ่มให้กำเนิดกระแสไฟฟ้า Sino-atrial (SA) node ที่อยู่ใน
หัวใจห้องบน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ตัวกำหนดการเต้นของหัวใจตาม
ธรรมชาติ (natural pacemaker)
o ปัญหาเกิดในทางเดิน (conduction pathways)ของกระแสไฟฟ้า
จากหัวใจห้องบน (atria) สู่หัวใจห้องล่าง (ventricle)
o มีปํญหาด้านการเผาผลาญทางเคมีของร่างกาย  (metabolic problems)
เช่น hypothermia
o หัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือด (heart attack) หรือโรคหัวใจ

เมื่อหัวใจเต้นช้าลงมากเกินไป มันสามารถทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้
ไม่พอกับความต้งอการ ซึ่งเมื่อนั้นแหละอาการจะเกิดขึน เช่น:
                 
o เมื่อยล้า (Fatigue)
o วิงเวียน (Dizziness)
o รู้สึกหน้ามืด จะเป็นลมหมดสติ และ
o ในรายที่เป็นมากๆ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ (cardiac arrest)

ในกรณีที่หัวใจเต้นช้า  ซึ่งมีความรุนแรง สามารถทำให้เกิดผลแทรกซ้อนได้
เป็นต้นว่า:

o เกิดหัวใจล้มเหลว (Heart failure)
o หมดสติ ไม่รู้สึกตัว (Syncope)
o เกิดอาการเจ็บหน้าอก หัวใจต้องการเลือด (Angina pectgoris)
o ทำให้เกิดความดันสูง (High blood pressure)\

เมื่อเกิดภาวะหัวใจเต้นช้า....จำเป็นต้องทำการรักษาหรือไม่ ?

oส่วนมากแล้ว การที่หัวใจเต้นช้าลง ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา
  ใด ๆ   อกเว้นเฉพาะในรายมีอาการ และเป็นมานาน
o ในรายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา   เขาจะใส่อุปกรณ์กำหนดการ
  เต้นของหัวใจ (artificial pacemaker) ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการ
  เต้นของหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นได้ตามต้องการ และ
  อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยารักษาตามความจำเป็น<< BACK

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น