วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) p.3 CA 125 : Why it’s done

March 26, 2014

อาจมีคนสั่งให้ทำการตรวจหา CA 125 ด้วยเหตุผลหลายประการ:

o เพื่อเฝ้าสังเกตุผลการรักษามะเร็ง...
ในกรณีที่ท่านได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมเร็งของรังไข่, มะเร็งเยื้อมดลูก,
และมะเร็งของเยื่อบุช่องท้อง  และท่อรังไข่
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจหาสารส่อมะเร็ง CA 125 เป็นระยะ ๆ
เพื่อเฝ้าสังเกตุดูอาการ

หากผลของที่ได้จากการเฝ้าสังเกตุ...พบว่า ผลของการรักษา
มะเร็งของรังไข่ไม่ดีเลย...อาจนำไปสู่การพิจารณาเพิ่มการรักษา
อย่างอื่น เป็นต้นว่า ให้เคมีบำบัด...

o ใช้ตรวจคัดกรองเพื่อดูว่า ท่านเป็นมะเร็งรังไขหรือไม่ โดยเฉพาะในราย
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้สูง เป็นต้นว่า มีมีสมาชิคของคนในครอบครัว
เป็นมะเร็งของรังไข่   หรือในกรณีที่ท่านมีพันธุกรรม BRCA1 หรือ BRCA2
ซึ่งผิดเพี้ยนไป (mutation)

o  เพื่อตรวจเชคดูว่า...
o มะเร็งที่ท่านเคยเป็นได้เกิดขึ้นมาใหม่ (recurrence)
o ระดับของ CA 125 ที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่ามะเร็งของรังไข่
(ovarian cancer) ที่ได้รับการรักษาไปนั้น ได้กลับเป็นใหม่

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาระดับ CA 125 อย่างสม่ำเสมอนั้นได้
พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีประโยชน์ต่อสตรีที่เป็นมะเร็งของรังไข่เลย
และอาจนำไปสู่การเพิ่มการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือการรักษา
อย่างอื่นโดยไม่จำเป็นเลย

โดยสรุป...
ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่า  ท่านเป็นมะเร็งของรังไข่, เยื่อบุมดลูก, หรือ
เยื่อบุช่องท้อง & ท่อรังไข่... แพทย์อาจแนะนำให้ท่านการตรวจหาสาร
ส่อมะเร็ง CA 125 ก๋็ได้...แต่ขอให้ท่านได้ทราบว่า การตรวจดั้งกล่าวไม่
สามารถวินิจฉัยมะเร็งตามที่กล่าวมาได้   และการวินิจฉัยสามารถยืนได้
โดยวิธีเดียวเท่านั้น นั้นคือ การตัดเนื้อชิ้นเนื้อไปทำการตรวจเซลล์มะเร็ง
ด้วยกล้อง...เท่านั้น

<< BACK

Source: Mayo Clinic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น