วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 4: Will I recover from my heart attack?

March 13, 2014

ทุกคนที่ประสบกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย  
ต่างมีคำถามในใจว่า  กล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกทำลายไปแล้วสามารถ
รักษาให้หายได้ใหม ?

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเริ่มเกิดมีการทำลายไป...
มันจะเริ่มต้นด้วยการรักษาตัวเองให้กลับสู่สภาพเดิม (healing process)
ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 8 อาทิตย์ โดยมีแผลเป็น (scar) เกิดในตำแหน่ง
ทีกล้ามเนื้อถูกทำลาย  และแผลเป็นที่เกิดขึ้นนั้นขัดขวางการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อหัวใจ   เป็นเหตุให้การปั้มเลือดในแต่ละครั้งไม่ดีเท่าที่ควร

หลังจากกล้ามเนื้อถูกทำลายไปแล้ว...
และมีแผลเป็นเกิดขึ้นในตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายไป
จะทำให้สมรรถภาพการทำงานสูญเสียไปมากน้อยแค่ใด  ย่อมขึ้นกับขนาด
และตำแหน่งของแผลเป็น

กล้ามเนื้อหัวใจถุกทำลาย...สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้
และในรายที่รอดชีวิตมาได้ เราพบว่า มีบางคนปรากฏว่า
เขาเป็นโรคหลอดเลือด (แดง) ของหัวใจในระดับหนึ่งเสมอ (CAD)
และในกรณีดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับยารักษา ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...
จึงจะนำไปสู่การฟื้นตัวสู่สภาพปกติ  และสามารถดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขได้

<< BACK Question 3: Is My heart Permanent Damage ?

 NEXT >>Question 5 : Is all chest pain a heart attack ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น