วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 3: Is My heart Permanent Damage ?

March 13, 2014

เมื่อเกิดการทำลายของกล้ามเนื้อของหัวใจ ...
โดยจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดแดง ที่นำเลือดไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจ
ถูกตัดขาด  ความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย   จะขึ้นกับขนาด
ของเส้นเลือดแดงที่ถูกอุดตัน และระยะเวลาที่เกิด 
กับเวลาที่ได้รับการรักษา

กล้ามเนื้อของหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือด จะหาย (heals)
โดยการสร้างแผลเป็น (scar)  ซึ่งมักจะใช้เวลานานเท่าใดนั้น  ย่อมขึ้นกับ
กล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกทำลายไป   และอัตราการหายของแต่ละคน
โดยทั่วไปจะกินเวลาเป็นหลายอาทิตย์

หัวใจของคนเราเป็นอวัยวะที่ทำงานอย่างหนัก...
ประเด็นที่สำคัญ  แม้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะถูกทำลายไปเป็นอย่างมากก็ตาม
แต่กล้ามเนื้อส่วนที่เหลือยังสามารถทำงานได้ต่อไป

เนื่องจากหัวใจถูกทำลายไป...
มันอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลง ไม่สามารถปั้มเลือดได้มากเหมือนปกติ
และจากการรักษาที่เหมาะสม  ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...
เราสามารถจำกัด  หรือป้องกันไม่ให้หัวใจถูกทำลายเพิ่มขึ้นอีก


<< BACK : Question 2 : Why didn’t I have any warning ?
 NEXT >> Question 4: Will I recover from my heart attack?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น