วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

แน่นหน้าอกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ P. 2: What happens during AF?

March 8,2014

ในคนปกติ...
หัวใจของเราจะเต้นด้วยการ “บีบตัว” และ “คลาย” เป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอ
แต่ในคนที่เป็นโรค  atrial fibrillation ไม่เป็นเช่นนั้น...
หัวใจห้องบนจะบีบตัวไม่สม่ำเสมอ   ไม่สามารถบีบเลือดให้ไหลสู่หัวใจห้อง
ล่าง (ventricle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จนเป็นเหตุให้เกิดสมองถูก
ทำลาย (stroke) ได้ (ถึง 15 – 20 %)

ขอให้ทราบไว้ว่า...
อะไรก็ตาม... ทำให้เลือดในหัวใจไหลช้าลง  หรือทำให้เลือดอยู่ในหัวใจ
ห้องบน มีลัษระเหมือนน้ำอยู่ในแอ่ง (pooling)   ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการทำให้เกิดลิ่มเลือด  หรือก้อนเลือดขึ้น  และเมื่อก้อนเลือดเกิดแตก
และหลุดลอยไปตามกระแสเลือด  และถ้าไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี่ยงสมอง
ย่อมทำให้สมองถูกถูกทำลายจากการขาดเลือดได้

นั้นคือเหตุผลที่แพทย์ได้ให้ยาป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด (blood thinner)
แก่คนไข้ที่เป็นโรค Atrial fibrillation

และจากสถิติของสหรัฐฯ ...คนที่ดำเนินชีวิตร่วมกับการเป็นโรค Afib
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองถูกลายจากการอุดตันเส้นเลือดได้ประมาณ
 5 % ต่อปี

เป็นที่ยอมรับกันว่า...
หัวใจเต้นผิดปกติแบบ AFib. เป็นความผิดปกติในการเต้นของหัวใจที่น่ากลัว
โดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า 65

ในคนที่โรค AFib. ซึ่งไม่ได้รับการรักษาจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ได้สองเท่า  และจากสมองถูกทำลาย (stroke) จากการขาดเลือด ได้  4 – 5 เท่าตัว...

จากรายราย (สหรัฐฯ) มีคนจำนวนหนึ่ง  ซึ่งหัวใจเต้นผิดปกติแบบ AFib
ไม่ใส่ใจในความรุนแรงของภาวะดังกล่าวเลย

เพื่อเป็นการลดอันตรายจากโรค Afib. หน้าที่ของท่านคือ...

1. เรียนรู้อาการต่างๆ ของโรค...
2. รับการรักษาที่ถูกต้อง และ
3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง และหัวใจถูกทำลาย (stroke &
heart disease)


<< BACK P.1:  Atrial fibrillation

NEXT >> P. 3 : What Atrial fibrillation matters ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น