วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P.2 : Thyroid Disorders

March 20, 2014

ต่อมไทรอยฅ์ของคนเราจะมีขนาดเล็ก  มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อ (butterfly) 
พบได้ที่บริเวณคอของทุกค  ู่อยู่ใต้ลูกกระเดือกพอดี
ต่อมดังกล่าว  จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนหลายตัว ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (Body’s metabolism) โดยการ
ควบคุมการใช้   และการเก็บสะสมพลังงานที่ได้จากอาหารที่คนเรา
รับประทานในแต่ละวัน  รวมไปถึงการทำงานของอวัยวะอย่างอื่น...

เมื่อใดก็ตามที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ...
ย่อมทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อตัวของคนเราได้หลายอย่าง
เป็นต้นว่า น้ำหนักตัว, ระดับพลังงาน, ผิวหนัง, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,
ความจำ, อัตราการเต้นของหัวใจ, และระดับคลอเลสเตอรอลของท่าน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับต่อมไทรอยด์   เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดใน
ปัญหาต่่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต่อมไร้ท่อทั้งหลาย   โดยเฉพาะในสตรีเพศ
จากสถิติของสหรัฐฯ ได้ายงานเอาไว้ว่า หนึ่งใน 8  ของสตรีมีปัญหา
ของต่อมไทรอยด์ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม...
ปัญหาของต่อมไทรอยด์ มักจะทำให้เราวินิจฉัยผิดได้เสมอ
ทั้งนี้เป็นเพราะอาการของมันจะเกิดอย่างช้าๆ  ค่อยเป็นค่อยไป  และที่
สำคัญมันสามารถก่อให้เกิดความสับสนได้ว่า   อาการที่พบนั้นเป็นอาการของ
โรคทางร่างกายอย่างอื่นได้เสมอ

ปํญหาที่เกิดขึ้นกับต่อมไทรอยด์ ที่เราควรทราบได้แก่:Credit: www.pharmainfo.med

 ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)
 ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย (Hypothyroidism) และ
 มะเร็งของต่อมไทรอยด์ )Thyroid cancer)

<< BACK P. Endocrine disorder
NEXT > > P. 3: Hyperthyroidism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น