วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

อะไรเกิดขึ้นเมื่อหัวใจเต้นระรัวแบบ Afib : p. 5 : How does AF lead to heart failure ?

March 8, 2014

หัวใจล้มเหลว (heart failure) อันมีต้นเหตุจากการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติ ชนิด AFIb นั้น   พบว่า หัวใจไม่สามารถปั้มเลือดได้ตามที่ร่าง
กายต้องการ และก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้น

ที่เป็นเช่นนั้น เป็นเพราะภายใต้สภาพของหัวใจเต้นสั่นระรัว  จะไม่มี
เลือดที่มีออกซิเจน (oxygen-rich blood) ไหลเข้าไปในหัวใจห้องบน
ได้ตามปกติ

เมื่อเลือดไม่สามารถไหลเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ มันจะย้อนกลับเข้าสู่ปอด
เป็นเหตุให้มีน้ำคั่งในปอด ก่อให้เกิดอาการของหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้น
เป็นต้นว่า   คนไข้หายใจลำบาก-หอบ, เหนื่อยเพลีย
และรู้สึกไม่มีพลังทั้งร่างกาย และจิตใจ

นอกจากนั้น เรายังพบอีกว่า..
ในคนที่หัวใจล้มเหลว จะมีน้ำคั่งที่บริเวณเท้า, ข้อเท้า, และขา
ทำให้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วย

<< BACK P. 4: How does AF lead to stroke?

 NEXT >> P. 6 : How does AF lead to additional heart rhythm problems?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น