วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (tumor marker) : CA 19-9

March 26, 2014

สารส่อมะเร็ง CA 19-9  สามารถพบได้ในคนที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่,
กระเพาะอาหาร,  และท่อน้ำดี....

การตรวจพบสารตัวนี้ในกระแสเลือดในระดับสูง ๆ อาจบ่งบอกให้ทราบว่า
คนที่เป็นมะเร็งของตับอ่อน (pancreas) ได้เปลี่ยนแปลงสู่ระยะสุดท้ายแล้ว

นอกจากนั้น  สารส่อมะเร็ง CA 19-9...
ยังสามารถพบได้ในโรคที่ไม่ใช้มะเร็ง (noncancerous) หได้อีกด้วย
เป็นต้นว่า  นิ้วในถุงน้ำดี, ตับอ่อนอักเสบ, โรคตับแข็ง, และถุงน้ำดีอักเสบ

สาร antigen CA 19-9 จะถูกนำไปใช้ในการแยกโรคระหว่างมะเร็งของตับอ่อน
(CA pancreas) กับโรคอื่น ๆ   และยังถูกนำมาใช้ตรวจสอบดูว่า  คนไข้สนอง
ตอบต่อการรักษา   หรือมะเร็งเกิดขึ้นมาใหม่หรือไม่ ?

ค่าของ CA 19-9 จะม่ค่าต่ำกว่า 37 U/mL

http://emedicine.medscape.com/article/2087513-overvie

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น