วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

หัวใจเต้นผิดปกติแบบ Afib P.8 : What are the Symptoms of Atrial Fibrillation (AFib or AF)?

March 10, 2014

หัวใจเต้นผิดปกติชนิด atrial fibrillation...
เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยที่สุด  อันเป็นผลมาจากการมีคลื่นจากกล้าม
เนื้อหัวใจห้องบนที่ยุ่งเหยิง  เป็นเหตุทำใหหัวใจห้องบนเต้นระรัว  ผิดปกติไป

มีคนไข้บางรายที่เป็น Atrial fibrillation (AFib) ไม่ปรากฏว่า มีอาการแต่อย่างใด 
และการเต้นผิดปกติของหัวใจดังกล่าว  จะตรวจพบได้โดยบังเอิญจากก
ารตรวจเช็คตามปกติเทานั้น  ส่วนในรายอื่น ๆ  อาจมีอาการดังต่อไปนี้:

o หัวใจเต้นเร็ว และเต้นไม่สม่ำสมอ 
o รุ้สึกเหมือนกับมีภายในทรวงอกถูกทุบ
o รู้สึกวิงเวียน
o หายไม่พอ...ถี่ และมีความเครียด, วิตกกังวล
o หน้ามืด...เป็นลม
o เหนือยเพลียเกิดในขณะออกกำลังกาย
o อ่อนแรง
o เหงือออก
o เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอก

หัวใจเต้นผิดปกติแบบ atrial fibrillation อาจมีได้ 3 รูปแบบด้วยดันคือ:

o Paroxysmal fibrillation. เป็นประเภทที่เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อหายจากอาการ
ดังกล่าว  การเต้นของหัวใจก็จะกลับมาเต้นเหมือนเดิม
คนในกลุ่มนี้ อาจเกิดมีอาการได้ 2 – 3 ครั้ง ต่อปี หรืออาจมีอาการทุกวัน
ที่สำคัญเขาไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อใด และมัก
แปรเปลี่ยนไปเป็นชนิดถาวร (permanent) ในที่สุด

o Persistent AF เป็นความผิดปกติในการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นนานกว่า
48 ชั่วดมง คนไข้ประเภทนี้จะไม่กลับสู่สภาพปกติได้เอง จำเป็นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง

o Permanent AF เมื่อเกิดขึ้นกับท่านใดแล้ว  มันจะอยู่กับเขาผู้นั้นไป
ตลอดชีวิต และไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้

เมื่อเวลาผานไป...
คนที่เป็น paroxysmal fibrillation อาจเป็นบ่อยขึ้น และเป็นนานขึ้น และบางครั้ง
จะกลายเป็นชนิดถาวร (permanent) หรือ เป็นชนิดเรื้อรัง (chronic AF)

ไม่ว่าจะเป็น AF ชนิดใด   ต่างมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
ถูกทำลาย (stroke) ได้เพิ่มขึ้น  แม้กระทั้งในรายที่ไม่มีอาการ
เขายังมีความเสี่ยงต่อการเกิด stroke ได้ถึง 5 เท่าตัวของคนปกติ


<< BACK P.7 : Who is at Risk for Atrial Fibrillation (AF or AFib)?

NEXT >> P.9 : Treatment and Prevention of Atrial Fibrillation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น