วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.13: How does diabetes affect cholesterol?

March 2, 2014

คนที่เป็นโรคเบาหวาน...
มีแนวโน้มที่จะทำให้ระดับไขมันดี(good cholesterol) ลดลง
และเพิ่มระดับไขมัน triglycerides และ ไขมันเลว (LDL cholesterol)
ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ (heart disease) 
และสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke) 
ภาวะดังกล่าว  เราเรียกว่า diabetic dyslipidemia

Diabetic dyslipidemia  หมายถึงภาวะของการมีไขมันในกระแส
เลือดสูงผิดปกติ,   (HDL cholesterol) ต่ำ,  และ LDL cholesterol สูง
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมีคราบไขมันเกาะตามผนังเส้นเลือดแดง เกิดเส้นเลือด
ตีบแข็ง (atherosclerosis)  และเกิดการอุดตันในที่สุด

ผลจากการศึกษา...
พบว่า  มีความสัมพันธ์ระหว่าง การต่อต้าน “อินซูลิน”
ซึ่งเป็นสภาวะ "ก่อนกำเนิด (precursor)"  ของโรคเบาหวานประเภทสอง
โดยเกิดขึ้นก่อนที่โรคเบาหวาน ( T2D) จะเกิดขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น