วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) Part 6: Microvascular Angina

March 18, 2014

อาการปวดเค้นหัวใจ...
อาจเป็นอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจขนาดเล็ก (coronary microvascular
Disease) โดยมีสาเหตุมาจากการหดเกร็งของผนังของเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก
เป็นเหตุทำให้เกิดการขัดขวางเลือดสู่กล้ามเนื้อหัวใจ  และนำไปสู่การทำ
ให้มีอาการเจ็บหน้าอก

อาการ (Symptoms)

อาการปวดเค้นหัวใจ หรืออาการเจ็บหน้าอก จาก microvascular angina 
อาจมี่ความแตกต่างจากอาการปวดเค้นหัวใจที่เกิดขึ้นในชนิดอื่น
โดยอาการเจ็บหน้าอกจาก MVA จะปวดนานกว่า 10 นาที
และอาจปวดนานเกิน 30 นาทีได้

อาการเจ็บหน้าอก หรืออาการไม่สบาย...

o อาจมีความรุนแรงมากกว่าอาการปวดเค้นหัวใจแบบทั่วไป
o อาจมีอาการหายใจถี่-สั้น (shortness of breath), มีปัญหา
   ในเรื่องการนอนหลับ, เมื่อล้า, และรู้สึกไร้เรี่ยวแรง
o มักจะเกิดอาการในขระทำงานตามปกติ และเกิดในขณะมี
   ความวิตกกังวลใจ

การรักษา (Treatment)

ในการรักษาโรค Coronary Microvascular Disease...การบรรเทาอาการปวด
ถือว่า เป็นเป้าหมายหลักของการรักษาโรค MVD   ร่วมกับ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และอาการอื่น ๆ

การรักษาอาจประกอบด้วย:

o ควบคุมความดันโลหิตสูง
o ให้ยาลดคลอเลสเตอรอล เพื่อลดระดับไขมันดังกล่าวลง
o ให้ Aspirin เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด หรือควบคุม
o การอักเสบ
o ให้ Nitroglycerin เพื่อขยายเส้นเลือด สามารถทำให้การ
o ไหลเวียนเลือดสู่กล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้น และช่วยลดอาการเจ็บ
o หน้าอกได้ด้วย

การป้องกัน (Prevention)

ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่เป็นการเฉพาะว่า เราจะป้องกันไม่ให้
เกิด coronary microvascular disease ได้อย่างไร
เพียงแต่แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และดูแลสุขภาพ... สามารถ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้

<< BACK  P. 5: Variant (Prinzmetal) Angina

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น