วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทำความเข้าใจกับยกลุ่ม Anticholinergics กันดีใหม ? P. 1: What are Anticholinergic Used to Treat ?

June 16, 2014

Anticholinergics เป็นชื่อของกลุ่มยาชนิดหนึ่ง... มีการใช้กันบ่อย
ซึ่งผู้ใช้ยาตัวนี้ คงเข้าใจบทบาท แลประสิทธิภาพ และคุณภาพอื่นๆ
ของมันเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนคนเล่นกอล์ฟ ซึ่งพวกเขาเข้าใจ
ไม้ตีลูกกอล์ฟทุกอัน   รู้ว่าจะใช้ไม้ตีกอล์ฟแต่ละอันเมื่อไหร่ และมี
เป้าหมาอย่างไร เช่นเดียวกับการใช้ยาในกลุ่มanticholinergics

สำหรับท่านที่ไม่ค่อยจะได้ใช้ยาในกลุ่มนี้ (บ่อย) และเมื่อมีการใช้แล้ว
ปรากฏว่าเกิดผลข้างเคียงขึ้น  และแทนที่แพทย์ผู้ทำการรักษาจะหยุดยา
ตัวที่ใช้  แต่กลับใช้ยาเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอาการใหม่ที่เกิดขึ้น  จนเป็นเหตุให้
คนไข้ต้องกินยาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น   

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว  ลองมาทำความเข้าใจ
กับบทบาทของยากลุ่ม  anticholinergics ดู

Anticholinergics เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์บล๊อกการทำงาน (action) ของ
สารสื่อประสาท (neurotransmitter acetylcholine) ในสมอง
ซึ่งถูกนำไปใช้รักษาโรคต่างๆ หลายอย่าง เป็นต้นว่า โรคหืด (asthma),
โรคควบคุมปัสสาวะล้มเหลว (incontinence), กระเพาะลำไส้ปั้น ( GI Crmaps), 
กล้ามเนื้อป้้น หรือตระคิว (muscular spasms)

Anticholinergics ยังถูกนำไปใช้รักษภาวะซึมเศร้า (depression) และใชษา
ความผิดปกติในเรื่องการนอนหลับ (sleep disorders)

ยาในกลุ่มนี้จะช่วยบล๊อกการเคลื่อนไหวชนิดที่เกิดขึ้นเอง (involuntary
Movement) ของกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดขึ้นร่วมกับโรค

นอกจากนั้น...ยาเหล่านี้ยังทำหน้าที่รักษาความสมดุบในการผลิตสารสื่อประสาท
Dopamine และ acetylcholine ภายในร่างกาย

นอกจากนั้น ยากลุ่ม anticholinergics ยังถูกนำไปในการรักษาโรคที่
เกิดจาสารพิษ (toxic poisoning)

ยาในกลุ่ม anticholinergics มีจำนวนมากกว่าจำนวนไม้เล่นกอลฟ์ซะอีก  
ซึ่งเราอาจมีโอกาสได้พบเห็น  ได้แก่:

 Trihexyphenidyl (Artane)
 Benztropine mesylate (Cogentin)
 Biperiden
 Procyclidine
 2,5 antihistamines (orphenadrine)
 Atropine
 Flavoxate (Urispas)
 Oxybutynin (Ditropan, Oxytrol)
 Scopolamine
 Hyoscyamine (Levsinex)
 Tolterodine (Detrol)
 Belladonna alkaloids
 Fesoterodine (Toviaz)
 Solifenacin (VESIcare)
 Darifenacin (Enablex)
 Propantheline (Pro-Banthine) (UCSF)

นอกจากนี้...ยังมียาอีกหลายตัว ซึ่งแพทย์สามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของคนไข้ที่ตนรับผิดชอบได้

<< BACK         NEXT   >> P 2 : What are Anticholinergic Used to Treat ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น