วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ในชาย : Should Men Be Screened For Osteoporosis?

July 20, 2014

เป็นที่สังเกตุว่า...
เมื่อกล่าวถึงโรคกระดุกพรุน เรามักจะกล่าวถึงสภาพสตรีกันเสียเป็นส่วนใหญ่  
แล้ผู้ชายละ....ไม่ค่อยจะกล่าวถึงโรคกระดูกพรุนในผู้ชายเท่าใดนัก 

หน่วยงานที่มีชื่อว่า The National Osteoporosis Foundation
ได้แนะนำให้สภาพสตรีอายุ 65 หรือแก่กว่า ควรได้รับการตรวจค้นหา
โรคกระดูกพรุน (osteoporosis)

นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำให้ทำการตรวจในสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 65
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน เช่น ได้รับสาร Corticosteroids 
หรือมีประวัติของครอบครัวว่า  เป็นโรคดังกล่าว  หรือในคนที่มีประวัติว่า 
ได้รับบาดเจ็บกระดูกสะโพกแตกหักมาไม่นาน

ไม่เคยมีคำแนะนำให้ทำการตรวจค้นหาภาวะกระดูกพรุนในผู้ชาย
แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางนาย แนะนำให้ทการตรวจคนหาโรคกระดูกพรุนใน
คนสูงอายุชายบางราย ( The Journal of the American Medical Assoiciation
(Volume 298, page 629) )

ในปัจจุบัน เราไม่แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรอง (screening) หาโรคกระดูกพรุนใน
คนสูงอายุชาย (USA)  แต่ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน    เขาควร
ได้รับการตรวจดูความหนาแน่นของมวลกระดูก  (BMD)  และ.ให้รับประทานยา
สำหรับป้องกัน และรักษาภาวะกระดุกพรุน   

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนในเพศชาย  ได้แก่:

 การใชสาร corticosteroids มานาน
 โรคเรื้อรังเช่น โรคไต, โรคปอด, โรคกระเพาะลำไส้
 ภาวะที่มีระดับ hormone เปลี่ยนแปลงไป,
 ระดับ ฮอร์โมนเพศชายต่ำ,
 สูบบุหรี่จัด,
 ดื่มแอลกอฮอล์จัด,
 ไม่ได้รับสารแคลเซี่ยมเพียงพอ หรือขาดการบริหารร่างกาย...

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น