วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อคนที่เรารักเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s...): Focus on Slowing the Progression of Parkinson’s disease

July 24, 2014

เนื่องจากโรค “พาร์กินสัน” จัดเป็นโรคที่น่ากลัว โรคหนึ่ง
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วไม่มีทางหาย มีแต่จะเทรุดลงเรื่อย ๆ
มีการสั่นเทาทั้งร่าง, เคลื่อนตัวลำบาก, แข็งเกร็งไม่ผ่อนคลาย
เมื่อโรคได้ดำเนินไปถึงจุดหนึ่ง  เขาจะช่ยเหลือตัวเองไม่ได้  เดิน
ด้วยความลำบาก พูดจาด้วยความลำบาก...

โรคพาร์กินสัน  เป็นโรคทีี่ท้าทายโรคหนึ่ง จึงปรากฏว่า ทุกๆ วันจะมี
นักวิจัยทั่วทุกมุมโลกจำนวนมากมาย  ต่างพยายามหาวิธีที่จะทำให้
คนเป็นโรคดังกล่าวสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

นักวิทยาศาตร์ได้ทำการค้นคว้า  โดยไม่เพียงแต่หวังลดอาการของ
โรคเท่านั้น   แต่ยังหาทางชะลอการดำเนินโรคพาร์กินสันให้ช้าลง
ซึ่งปรากฏว่าผลที่ได้เป็นที่พอใจ...

นักวิจัยใน The National Institute of Health ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคน
ไข้จำนวน 1,700 ราย ที่เข้าร่วมในโครงการณ์ที่มีชื่อว่า Neuroprotection 
Exploratory Trial in Parkinson’s Disease (NET-PD) 
โดยมีการทดสอบการใช้ยาต่าง ๆ โดยหวังว่า  จะสามารถป้องกัน
ประสาทสมอง (neurotprotective Effect) ไม่ให้ถูกทำลายจากโรค

จากการทดลองใช้ยากลุ่ม MAO-B inhibitor agent rasagiline
ซึ่งเป็นสารที่สามารถบล๊อกการทำลายสารสื่อประสาท –dopamine
โดยหวังว่า  จะสามารถชะลอการดำเนินของโรค PD ลงได้และผลที่ได้...
แม้ว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้  แต่ก็เป็นผลที่น่าพอใจ   และเป็นเรื่อง
ที่ต้องติดตามผลการทดลองกันต่อไป...

อย่างไรก็ตาม...
ในปัจจุบันนี้  แพทย์ทั้งหลายได้ใช้ยา MAO-B inhibitors เพื่อลดอาการ
อันเกิดจากโรคพาร์กินสันกัน

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/healthy_living
/Slowing-Parkinsons-Disease_6418-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น