วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ความเครียด กับข้ออักเสบ : Coping with the Two A's – Arthritis and Anxiety

July 1, 2014

ท่านจะเชื่อหรือไม่...
คนที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังทั้งหลาย ต่างมีความวิตกกังวล  และ
ความเครียดด้วยกันแทบทั้งนั้น จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

จากวารสาร Arthritis Care & Research ได้รายงานเอาไว้ว่า
ความเจ็บปวด และความไร้สมรรถภาพอันเกิดจากข้ออักเสบ  รวมถึง
เป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ สามารถกระตุนให้เกิดอาการซึมเศร้าได้
และที่กล่าวถึงน้อยที่สุด คือ ความเครียดเป็นอาการที่เกิดในคนที่ทรมาน
จากโรคข้ออักเสบ ซึ่งเป็นภาวะที่คนไข้ได้รับการรักษาน้อยที่สุด....

ผลวิจัยจาก The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคนที่เป็นโรคข้ออักเสบจำนวน 1,800 ราย พบว่า 
คนไข้มีทั้งอาการเครียด และอาการซึมเศร้า ได้ถึง  15 %  โดยมีความเครียด
มากกว่าอาการซึมเศร้าได้ถึงสองเท่า 

ทุกคนที่เป็นโรคไขข้อ (arthritis) และมีอาการซึมเศร้า (depression)จะทรมาน
จากอาการเครียด (anxiety) ได้สูง มาก  ส่วนคนที่เป็นโรคข้ออักเสบ  และม่ี
ความเครียดเกิดขึ้น  จะมีอาการซึมเศร้าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

ในคนไข้ที่เป็นโรคไขข้อ (arthritis) ...
ในขณะที่คนไข้มีอาการซึมเศร้าอยู่นั้น การมีอาการเครียด ซึงประกอบด้วย
ความวิตกกังวล และความกลัว   มักจะหลีกเลี่ยงจากการออกกำลังกาย...
เป็นเหตุให้อาการปวด   และความไร้สมรรถภาพเลวลงได้อย่างมาก

ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกให้รู้ว่า...
ในคนไข้ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังนั้น อย่าได้มองข้ามภาวะความเครียด
และอาการซึมเศร้าเป็นอันขาด   เขาควรได้รับการเยียวยาภาวะที่สองไปพร้อมๆ 
กับการรักษาข้ออักเสบด้วย

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น