วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทำความเข้าใจกับ Anticholinergics P 2 : What are Anticholinergic Used to Treat ?

June 16, 2014

ในการเล่นกอล์ฟ...นอกจากจเป็นการออกกำลังกาย  พบประเพื่อนฝูง
แล้ว ยังเป็นการฝึกจิตให้นิ่งได้อีกด้วย

ส่วนการใช้ยา Anticholinergics จะถูกนำไปใช้เพื่อรักษาคนไข้ ให้เขา
หายจากโรค หรือบรรเทาจากอาการที่กำลังเป็น เช่น:

 โรคทางระบบกระเพาะ-ลำไส้ เช่น โรคท้องร่วง diarrhea), กระ
 เพาะปัสสาวะ (overqctive bladder), และภาวะควบคุมปัสสาวะ
    ไม่อยู่ (incontinence)
 โรคหืด (Asthma)
 โรคถุงลมโป่งพอง (chronic pulmonary disease- COPD)
 โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
 แก้พิษ (Toxic poisoning) เช่น organophosphate หรือ muscurine
 รักษาโรคความดันโลหิตสูง (hypertension)
 อาการของโรคพาร์กินสัน (symptoms of parkinson’s disease)

ยา Anticholinergics ยังถูกนำไปใช้เพื่อทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว (relaxants)
เพื่อช่วยให้การผ่าตัดกระทำได้ง่ายขึ้น
นอกจากนั้น ยังถูกใช้เพื่อลดการทำงานของต่อน้ำลาย...ให้สร้างน้ำลาย
(saliva) น้อยลง

ประสบการณ์ในการเล่นกอลฟ์...จะพบว่า ยิ่งเล่นยิ่งชำนาญ...
ในการใช้ยาเหล่านี้ก็เป็นเช่นกัน หากนานๆ มีโอกาสชี้...เดี๋ยวก็ลืม
และควรใช้ให้ถูกต้อง...นั้นคือเหตุผลที่ทำให้บันทึกเรื่องนี้ขึ้น<< BACK      NEXT  >> P 3 : How Do Anticholinergics Work?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น