วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคเก๊า P. 2 : New Guidelines for Treating Gout -continued

July 4, 2014

หลักการณ์สำคัญในการรักษาโรคเก๊า  คือการป้องกันไม่ให้เกิด
อาการปวดจาก  gout attack  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
โดยมีขั้นตอนอื่น ๆ ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง นั้นคือ:

 ถ้าท่านเป็นคนอ้วน...ท่านต้องลดน้ำหนัก

 ควบคุมโรคเรื้อรังให้ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน,
โรคหัวใจ และโรคไตให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้

 ห้ามรับประทานอาหารประเภทเครื่องในสัตย์ เช่น ตับ, ไต และอาหาร 
หรือเครื่องดื่มที่มี fructose corn syrup

 จำกัดอาหารประเภทเนื้อชนิดอื่น และของทะเล ( เช่น sardines และ shelfish), 
น้ำผลไม้, น้ำตาล และเกลือ

 ให้รับประทานผักเยอะๆ และดื่มนมที่มีไขมันต่ำ หรือไม่มีไขมันเลย,
ลดพวก cheese และ พวก yogurt

 งดเว้นจากการรับประทายนอาหารที่มี purine สูง เช่น พวกถั่วทั้งหลาย
(legumes, peas,bean), เห็ด (mushroom), asparagus

 งดเว้นแอลกอฮอลทุกชนิด
ดื่มน้ำให้เยอะ ๆ

<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น