วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคเก๊า P. 1 : New Guidelines for Treating Gout

July 4, 2014

โรคเก๊า เป็นข้ออักเสบที่พบได้บ่อย...
จากสถิติของคนอเมริกัน พบว่า มีประชาชนประมาณ 4 % หรือประมาณ 8.3 ล้าน
ของคนวัยผู้ใหญ่เป็นโรคดังกล่าว

โรคเก๊าเป็นโรคที่มีกรดยูริคในร่างกายมากเกิน  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการสลาย 
ตัว (breakdown) ของสารที่มี nitrogen เป็นส่วนประกอบ ชื่อ purines 
โดยเราจะพบได้ในอาหารบางชนิด

เมื่อร่างกายมีกรด Uric aced ในปริมาณมากเกิน หรือไตไม่สามารถกำจัดเอากรด
ดังกล่าวออกจากร่างกายทางปัสสาวะได้  เป็นเหตุให้มีกรดดังกล่าวไหลเวียนใน
กระแสเลือดสูง  เราเรียกภาวะดังกล่าวว่า “hyperuricemia”

ในสมัยก่อน...
หลักการรักษาโรคเก๊า  คือการระมัดระวังอย่ากินอาหารบางอย่าง  ซึ่งมีสาร purines 
ในปริมาณสูง  ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเท่านั้น
แต่พอมาในปัจจุบัน   การรักษาโรคเก๊าได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
โดย  The American College of Rheumatology (ACR) โดยเน้นว่า จะพึงพากลยุทธ
อย่างเดียวไม่สามารถป้องกันไม่เกิด gout attack

ACR ไม่แนะนำให้ใช้ยา xanthine oxidase inhibitor เช่น allopurinol หรือ
Febuxostat ทำการรักษาภาวะ hyperuricemia เพราะยา allopurinol สามารถ
กระตุ้นให้เกิดมี gout attack ได้   แต่เขาแนะนำให้ใช้ยา colchicine ในในขนาดต่ำๆ 
หรือ NSAIDs  ซึงสามารถขจัด หรือยับยั้งไม่ให้เกิดอาการของโรคเก๊า (gout attack)
ในระยะแรก ๆ ของการรักษาได้

การใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  หรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่น สามารถบรรเทา
อาการของโรคเก๊าในคนไข้ส่วนใหญ่ได้ อันได้แก่:   NSAIDs – naproxen, 
indomethacin และ sulindac; Corticosteroids;  หรือ colchicine

นอกจากนั้น การประคบด้วยน้ำแข็ง (ice packs) ตรงบริเวณที่เป็นข้ออักเสบ
ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้

NEXT >> continued...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น