วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรค “ขาอยู่ไม่สุข” (Restless legs syndrome) P2:The Challenge of Living With Restless Legs Syndrome

July 25, 2014

Continued..
ในการเอาชนะภาวะขาอยู่ไม่สุข...
จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว  เพราะการเข้าใจโรคดังกล่าว
เป็นหนทางหนึ่ง  ซึ่งทำให้เราสามารถเอาชนะมันได้
.
คำถามมีว่า...Restless leg syndrome คืออะไร ?

Restless legs syndrome หรือขาอยู่ไม่สุข เป็นโรคของระบบประสาท
ซึ่งมีลักษณะของมัน ทำให้คนเป็นโรคดังกล่าวรู้สึกไม่สบาย
โดยตัวเขาไม่สามารถยับยั้ง  หรือควบคุมการเคลื่อนไหวขาของเขา
ได้เลย  มันมาพร้อมกับความเจ็บปวด และปลุกให้ตื่นจากการนอนหลับ
และสามารถรบกวนเพื่อนร่วมเตียงได้อย่างน่ารำคาญ

อาการที่เกิดมักจะเกิดในตอนเย็น และอาการจะเลวลงในตอนกลางคืน 
โดยจะเกิดในขณะที่คนเป็นโรคดังกล่าวพยายามที่จะนอนหลับ
แม้ว่า เมื่อมีการเคลื่อนไหว อาการจะหายไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเขานั่ง
หรือล้มตัวลงนอน  อาการก็จะกลับคืนมา...

คนเป็นโรคขาอยู่ไม่สุข (RLS) สามารถเกิดจากโรคหลายอย่าง เช่น ภาวะ
ขาดเหล็ก (iron deficiency), โรคไตวาย (kidney failure),โรคปลายประ
สาท (periphaeral neuropathy) หรือเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์  แต่ส่วนใหญ่
เราไม่สามารถทราบว่า  อะไรคือต้นเหตุท่ำให้เกิดภาวะดังกล่าว

ผลจากการตรวจดูระดับ dopamine และระดับของ iron ในสมอง และใน
กระแสเลือด ปรากฏว่า  ต่ำกว่าระดัปกติ และธาตุเหล็กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ
สังเคราะห์ “สารสื่อประสาท dopamine” 
ซึ่งเชื่อว่า ธาตุเหล็กมีบทบาทต่อการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของขาอยู่ไม่สุข
 (RLS)

<< BACK     NEXT  >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น