วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัจจัยสำหรับพิจารณาการหยุดยา P9 : Factors to considering whch medicine can be stopped – The prescribing cascade

June 26, 2014

ได้กล่าวมาแล้วว่า...
คนสูงอายุส่วนใหญ่มักมีหลายโรค และกินยาหลายขนาน
จากการกินยาหลายขนานนี้เองที่ทำให้พวกเขามีโอกาสเกิดผลข้างเคียง
หรือเกิดอาการจากปฏิกิริยาระหว่างยา  และประเด็นที่น่าเป็นห่วง  คือ มี
คนสูงอายุจำนวนหนึ่งมาด้วยอาการเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง  ซึ่งอาจเป็นอาการ
ของผลข้างเคียงที่เกิดจากการกินยา...  แทนที่จะหยุดยาที่เป็นต้นเหตุ  แต่
ผู้ทำการรักษากลับทำการรักษาอาการที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยยาอีกตัว  เพื่อทำ
การรักษาอาการที่เกิดใหม่...

การทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง แต่เป็นการเพิ่มจำนวนยา
ให้แก่คนไข้ ทำให้คนไข้ได้รับยาเพิ่มมากขึ้น (prescribing cascade)
เป็นการซำ้เติมคนไข้...ด้วยการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้ยา  หรือเกิดผล
ผลอันไม่พึงปราถนาจากปฏิกิริยาระหว่างยาขึ้นได้

วิธีที่ถูกต้องกระทำได้ง่ายนิดเดียว นั้นคือ ตรวจสอบให้ได้ว่า  ปัญหาที่เกิด
เป็นผลมาจากยาตัวใด?    และการแก้ไขคือการหยุดยา...
ไม่ใช่เพิ่มยาให้แก่คนไข้

ยกตัวอย่าง:

o คนไข้สูงอายุได้รับยา amitriptyline สำหรับรักษาอาการปวดปวดที่เกิดร่วม
กับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และ/หรือภาวะท้องผูก    แต่ลืมไปว่า 
 ยา amitriptyline มีฤทธิ์ anticholinergic สามารถทำให้เกิดอาการปัสสาวะกักเก็บ
(urinary retention)  เป็นให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (overflow incontinence)

ในกรณีดังกล่าว หากแพทย์ผู้ทำการรักษาไม่ทราบเรื่องนี้  เขาอาจสั่งยารักษา
อีกตัว ชือ oxylbutynin ให้แก่คนไข้ และยาที่สั่งให้แก่คนไข้กลับเป็นยาที่มีฤทธิ์ 
anti-cholinergic เหมือนกับยา amitriptyline ซึ่งจะทำให้อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
เลวลงกว่าเดิม

ไม่เพียงเท่านั้น จากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anti-cholinergic action
ยังทำให้คนไข้ท้องผกูกได้อีกด้วย และหากแพทย์ยังไม่เข้าใจอีก  ทำให้เขา
หรือเธอสั่งยาให้แก่คนไข้เพิ่มเข้าไปอีก

จากตัวอย่างที่เสนอ ปัญหาเริ่มต้นด้วยยา amitriptyline เพียงตัวเดียว   แทนที่
จะหยุดยาที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหา แต่แพทย์ผู้ทำการรักษากลับเพิ่มยาให้แก่คน
ไข้อีกสองขนาน   ซึ่งเป็นวิธีการทีไม่ถูกต้อง...าเป็นการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
ที่ถูกต้อง  และควรกระทำคือ  การหยุดยาตัวแรก (amitriptyline) เท่านั้นเอง 

o คนไข้ได้รับยากลุ่ม calcium channel blocker มาระยะหนึ่ง ต่อมาเกิดมีอาการบวม
ที่บริเวณข้อเท้า  กรณีเช่นนี้  ไม่จำเป็นต้องสั่งยาลดบวม diuretics .ให้แก่คนไข้
เพราะไม่มีประโยชน์ต่อการกระทำดังกล่าว
.วิธีรักษาเพียงแค่หยุดยาตัวที่เป็นต้นเหตุเท่านั้นเอง

o คนไข้รายใดก็ตามที่รับประทานยากลุ่ม NSAIDs สามารถทำให้เกิดภาวะ dyspepsia, 
hypertension หรือ heart failure... ในกรณีเช่นนี้ แทนที่จะสั่งยารักษา เราเพียงแค่หยุดยา
NSAIDs  ก็เพียงพอแก่การ...


<< BACK     NEXT >> P. 10: What are the likely consequences of stopping medicines?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น