วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อคนที่เรารักเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s...): Focus on Slowing the Progression of Parkinson’s disease

July 24, 2014

เนื่องจากโรค “พาร์กินสัน” จัดเป็นโรคที่น่ากลัว
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วไม่มีทางหาย มีแต่จะเลวลงเรื่อย ๆ
มีการสั่นเทาทั้งร่าง, เคลื่อนตัวลำบาก, แข็งเกร็งไม่ผ่อนคลาย
เมื่อโรคได้ดำเนินไปถึงจุดหนึ่ง จะทำให้คนไข้เดินไม่ได้ พุด
จาด้วยความลำบาก...

ด้วเหตุนี้เอง จึงปรากฏว่า ทุกๆ วันจะมีนักวิจัยจำนวนมากมาย
ในทั่วทุกมุมโลกพยายามหาวิธีที่จะทำให้คนเป็นโรคดังกล่าว
สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

นักวิทยาศาตร์ได้ทำการค้นคว้าโดยไม่เพียงแต่หวังลดอาการ
ของโรคเท่านั้น แต่ยังหาทางชะลอการดำเนินโรคพาร์กินสัน
ให้ช้าลงอีกด้วย ซึ่งปรากฏว่าผลที่ได้เป็นที่พอใจ...

นักวิจัยใน The National Institute of Health ได้มีส่วนเกี่ยว
ข้องกับคนไข้จำนวน 1,700 ราย ที่เข้าร่วมในโครงการณ์ที่มีชื่อ
ว่า Neuroprotection Exploratory Trial in Parkinson’s Disease
(NET-PD) โดยมีการทดสอบการใช้ยาต่าง ๆ โดยหวังว่า จะ
สามารถป้องกันประสาทสมองจากโรค (neurotprotective Effect)

จากการทดลองใช้ยากลุ่ม MAO-B inhibitor agent - rasagiline
ซึ่งเป็นสารที่สามารถบล๊อกการทำลายสารสื่อประสาท –dopamine
โดยหวังว่า มันจะสามารถชะลอการดำเนินของโรคพาร์กินสันลงได้
และผลที่ได้...แม้ว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ แต่ก็เป็นผลที่ได้
เป็นที่น่าพอใจ และเป็นเรื่องที่ต้องติดตามผลการทดลองกันต่อไป...

อย่างไรก็ตาม...
ในปัจจุบันนี้ แพทย์ทั้งหลายได้ใช้ยา MAO-B inhibitors เพื่อ
ลดอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากโรคพาร์กินสันกัน

Ref. 

  • Johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น