วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเราเริ่มแก่ตัว...เรามักจะเป็นคนขี้หนาว ? Older and Colder -Why?

July 25, 2014

ท่านเคยสังเกตุบ้างหรือไม่ว่า...
เมื่อตอนหนุ่มเราสามารถอาบน้ำเย็นได้อย่างสบาย  แต่พอแก่ตัวขึ้นเรา
จะรูสึกว่า ทุกครั้งที่อาบน้ำเย็นจะรู้สึกหนาวสะท้าน พอถึงตอนกลางคืน
จะต้องห่มผ้าเสียหนาเตอะ ซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยเป็นหนุ่ม...

คำถามมีว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?

ความจริงมีว่า...

เมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น ปรากฏว่ามีเหตุผลอยู่สองสามประการ ที่ทำให้คน
สูงวัยอาจรู้สึกหนาวได้ง่ายกว่าปกติ  หรือไม่สามารถทนต่อความหนาวเย็น
ได็เหมือนคนหนุ่มทั้งหลาย

สาเหตุประการแรก เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ระบบการเผาผลาญของกาย
จะช้าลง ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายผลิตความร้อนได้ไม่พอเพียงกับ
ความต้องการ และไม่สามารถคงสภาพอุณหภูมของร่างกายให้คงไว้ที่
ระดับ 98.6 องศาฟาเรนไฮด์ได้

การมีโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ก็สามารถทำให้มีความไว
ต่ออากาศเย็นได้สูงขึ้น (increased sensitivity)  ทั้งๆ ที่โรคเบาหวานจะทำ
ให้ความรู้สึกของแขนหรือขาลดลงก็ตามที

สำหรับคนที่กินยาลดความดันโลหิตสูง บางกลุ่ม เช่น beta blockers ซึ่งยา
จะออกฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง  สามารถทำให้การไหลเวียนของเลือดสู่
แขน หรือขาได้ลดลง..นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนสูงวัยมีความรู้สึกไว
ต่อความเย็นได้เพิ่มขึ้น

ยากลุ่ม  calcium channel blockers ออกฤทธิ์โดยการทำให้เส้นเลือดขยาย
ตัว  และเป็นเหตุทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนได้

การมีระดับไขมัน cholesterol ในกระแสเลือดสูง  สามารถทำให้การไหลเวียน
ของเลือดทั่วร่างกายลดลงได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนั้น การเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคต่อมไทรอยด์ทำงาน้อยกว่าปกติ
(hypothyroidism)  และโรคในระบบเส้นเลือด และหัวใจ  จะทำให้คน
สูงอายุมีเนวโน้มที่ไม่ทนต่อความเย็นได้

จากความจริงที่เสนอมา
สามารถอธิบายได้ว่า  ทำไมเพื่อนพ้องผู้สูงวัยทั้งหลายจึงได้กลายเป็นคนขี้
หนาวไปตามๆ กัน  มันเป็นเช่นนั้นเอง...


อ้างอิง...

  • Johns Hopkins healthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น