วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อันตรายจากการใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ P2: Anti-TNF Medications and Skin Cancer

July 6, 2014

Continued..

ผลของการศึกษาด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา TNF inhibitors โดย 
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) ได้สรุปเอาไว้ว่า 
คนไข้วัยเด็ก  และ คนไข้วัยรุ่นที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม TNF inhibitors 
จะเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งชนิด lymphomas 
(ซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน)

และจากผลการศึกษาในผู้ใหญ่เป็นเวลาหลายปี   ได้พบข้อมูลที่ก่อให้เกิด
ความสงสัยว่า TNF inhibitors อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดมะเร็ง
ชนิดต่างๆ  นอกเหนือจากพวก lymphomas ได้ด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ (2011) มีผลของการศึกษา ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคน
ไข้โรคไขข้อรูมาตอยด์   พบว่า ในคนไข้ที่ได้รับ TNF inhibitors จะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งของผิวหนังได้สูงขึ้น   และจากการศึกษาดังกล่าว 
ได้มีคำเตือนให้ผู้ใช้ยากลุ่มดังกล่าวทำการรักษาคนไข้ได้ระวัง  และหากมี
การใช้  ควรต้องตรวจสอบ  และป้องกันตนเองจากการเป็นโรคมะเร็งอันอาจ
เกิดจากการใช้ยาด้วย

ดังนั้น ถ้าท่านเป็นผู้แนะนำให้คนไข้ได้ใช้ยากลุ่ม TNF inhibitors รักษา
โรครูมาตอยด์ .ท่านต้องบอกให้คนไข้ได้ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว
(skin cancer) และหากคนไข้รายนั้น ๆ มีประวัติว่า เคยมีมะเร็งอยู่ด้วย  ควรหลีก
เลี่ยงจากการใช้ยากลุ่มนี้  และให้เปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่นแทน...

<< BACK
www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น