วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางเฉพาะในการหยุดยารักษา P 14 : Guidance for stopping Antidepressant – SSRI & Venlafaxine

June 27, 2014

กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีหยุดยารักษาภาวะซึมเศร้า ...
เป็นกลุ่มอาการที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการหบุดยากลุ่ม anti-depressant 
อย่างฉับพลัน

อาการที่พบเห็นจากการหยุดยาดังกล่าว ได้แก่: 
 กลุ่มอาการเหมือนเป็นไช้หวัดใหญ่, นอนไม่หลับ , คลื่นไส้ , เสียการทรงตัว, 
วิตกกังวล / หงุ่นหง่าน 

อาการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์หลังการหยุดยารักษา
อาการซึมเศร้า  ด้วยวิธีการลดขนาดอย่างรวดเร็ว  หรือหยุดยาทันที 
โดยอาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง   สามารถหายได้เองภายใน 10 วัน  สำหรับ
รายที่มีอาการรุนแรง  อาจจำเป็นต้องให้คนไข้หันกลับไปเริ่มต้นใช้ยาในขนาด
เดิม   ซึ่งจะทำให้อาการหายไปภายใน 24 ชั่วโมง   ต่อจากนั้น ให้เริ่มหยุดยา
ด้วยการลดขนาดของยาอย่างช้า ๆ

SSRI & Venlafaxine:
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการหลังหยุดยา...
เราควรทำการหยุดยาด้วยการลดขนาดลงอย่างช้าๆ  โดยลดขนาดของยาลง
25 % ทุก ๆ 4 - 6 อาทิตย์ (สำหรับยาทีมี half-life สั้น)

ส่วนยาที่ครึ่งอายุยาว (long half-life) เช่น Fluoxetine  การหยุดยาสามารถหยุด
ได้เลย ไม่จำเป็นต้องหยุดโดยวิธีลดขนาด

TCAs:
การหยุดยากลุ่ม tricyclic & related antidepressants ( miasnserin)
ควรหยุดยาด้วยการลดขนาดอย่างช้า ๆ ด้วยการลดยาลง 25 % ทุก ๆ
สี่อาทิตย์

นอกเหนือจากอาการถอนยา (antidepressant discontinuation syndrome)
การหยุดยาอย่างรวดเร็ว   อาจทำให้มีอาการ cholinergic rebound เกิด
ร่วมด้วย เช่น  เกิดอาการหงุดหงิดขกระสับกระส่าย , ปวดศีรษะ , มีเหงือออก ,
อาการทางกระเพาะลำไส้ ,เสียการทรงตัว,
และมีอาการ parkinsonism

อาการเหล่านี้ จะพบได้จากการใช้ยา amitriptyline (potently anticholinergic
TCAs)

MAOIs
การหยุดยาในกลุ่มนี้ จะต้องหยุดยาด้วยการลดขนาดลงอย่างช้าๆ
อาการทาง neuropsychiatric หลังการหยุดยาอาจเด่นชัดมาก เช่น  วิตกกังวล , 
ฟุ้งซ่าน, การนอนผิดปกติ, ภาพหลอน, เพ้อ, และขี้ระแวง

<< BACK        NEXT >> P.15: Benzodiazepines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น